Bài phát biểu của Powell: Việc tạo việc làm đang thu hẹp trong nền kinh tế

Jerome Powell , Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed), trình bày Báo cáo Chính sách Tiền tệ Bán niên và trả lời các câu hỏi trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện vào ngày đầu tiên điều trần trước Quốc hội.

Bài phát biểu của Powell: Việc tạo việc làm đang thu hẹp trong nền kinh tế
Bài phát biểu của Powell: Việc tạo việc làm đang thu hẹp trong nền kinh tế

Jerome Powell , Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed), trình bày Báo cáo Chính sách Tiền tệ Bán niên và trả lời các câu hỏi trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện vào ngày đầu tiên điều trần trước Quốc hội.

Những điểm chính

"Chúng tôi đang xem xét xem chúng tôi có thể hành động nhanh hơn và mạnh mẽ hơn ở đâu khi cần thiết trong việc giám sát các ngân hàng."

"Tỷ lệ thất nghiệp vẫn còn thấp theo tiêu chuẩn lịch sử."

"Việc tạo việc làm đang thu hẹp trong nền kinh tế."

"Hôm nay không đưa ra bất kỳ tín hiệu nào về thời điểm hành động chính sách trong tương lai của Fed."

"Các ngân hàng cần phải đánh giá rủi ro một cách trung thực để quản lý nó."

"Các ngân hàng lớn có thể giải quyết được vấn đề này."

"Đối với các ngân hàng nhỏ hơn, chúng tôi đang liên hệ với các ngân hàng đó để đảm bảo họ có thể quản lý chúng."

💡
- Tham gia cộng đồng ZALO Giao Lộ Đầu Tư để trao đổi học hỏi kinh nghiệm chiến lược đầu tư hàng ngày

- Tham khảo kế hoạch giao dịch VÀNG - TIỀN TỆ mới nhất hàng ngày tại TELEGRAM: Giao Lộ Đầu Tư

Eren Sengezer