Tổng hợp tin tức đáng chú ý thị trường Ngoại Hối - Forex ngày 04/07/2024

Ngày Nghỉ: Ngày Độc Lập (Mỹ) 01:00: Biên Bản Họp của Ủy Ban Thị Trường Mở Liên Bang FOMC (Mỹ) 08:30: Cán Cân Mậu Dịch (Úc) 13:30: Chỉ Số Giá Tiêu Dùng CPI (Thụy Sỹ) 15:30: PMI Xây Dựng (Anh Quốc)

Tổng hợp tin tức đáng chú ý thị trường Ngoại Hối - Forex ngày 04/07/2024

Ngày Nghỉ: Ngày Độc Lập (Mỹ)

01:00: Biên Bản Họp của Ủy Ban Thị Trường Mở Liên Bang FOMC (Mỹ)

Biên Bản Họp của Ủy Ban Thị Trường Mở Liên Bang (FOMC) là một bản ghi chép chi tiết cuộc họp thiết lập chính sách của ủy ban được tổ chức từ khoảng ba tuần trước đó. Biên bản mang góc nhìn chuyên sâu về lập trường của FOMC đối với chính sách tiền tệ nên thường được các nhà giao dịch tiền tệ nghiên cứu kỹ lưỡng để dự đoán kết quả từ các quyết sách lãi suất trong tương lai.

  • Bản tuyên bố mang tính "bồ câu" (dovish) nhiều hơn dự báo: được coi là tiêu cực, xu hướng giảm đối với đồng USD.
  • Bản tuyên bố mang tính "diều hâu" (hawkish) nhiều hơn dự báo: được coi là tích cực, xu hướng tăng đối với đồng USD.

08:30: Cán Cân Mậu Dịch (Úc)

Cán Cân Thương Mại đo lường sự chênh lệch giá trị giữa hàng hóa và dịch vụ được nhập khẩu và xuất khẩu qua kỳ báo cáo. Con số dương chứng tỏ rằng có nhiều hàng hóa và dịch vụ được xuất khẩu hơn là nhập khẩu.

  • Số liệu thực tế > dự báo: được coi là mang tính tích cực, xu hướng tăng đối với đồng USD.
  • Số liệu thực tế < dự báo: được coi là mang tính tiêu cực, xu hướng giảm đối với đồng USD.
💡
- Cộng đồng giao lưu và học hỏi phương pháp quản lý vốn, xử lý lệnh âm tài khoản, phương pháp giao dịch, chiến lược đầu tư vàng, ngoại tệ ngắn - trung - dài hạn, cùng ZOOM giao dịch thực chiến tin tức phiên Mỹ hàng ngày từ thứ hai đến thứ sáu.

- Tham gia cộng đồng ZALO: TẠI ĐÂY
- Tham khảo tín hiệu giao dịch TELEGRAM: TẠI ĐÂY

13:30: Chỉ Số Giá Tiêu Dùng CPI (Thụy Sỹ)

Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) đo lường những thay đổi trong giá cả hàng hóa và dịch vụ từ khía cạnh người tiêu dùng. Đây là cách thức chính để đo lường sự thay đổi trong xu hướng thu mua và lạm phát.

  • Số liệu thực tế > dự báo: được coi là mang tính tích cực, xu hướng tăng đối với đồng USD.
  • Số liệu thực tế < dự báo: được coi là mang tính tiêu cực, xu hướng giảm đối với đồng USD.

15:30: PMI Xây Dựng (Anh Quốc)

Chỉ Số Quản Lý Sức Mua (PMI) ngành Xây Dựng của Viện Đặc Quyền Mua và Cung Cấp (The Chartered Institute of Purchasing and Supply - CIPS) đo lường mức độ hoạt động của các giám đốc mua hàng trong ngành xây dựng. Số liệu thực tế lớn hơn 50 biểu thị sự mở rộng của ngành xây dựng; số liệu thấp hơn biểu thị sự thu hẹp lại. Nó đưa ra dấu hiệu về sức khỏe lĩnh vực xây dựng ở Anh Quốc. Các nhà giao dịch dõi theo những cuộc khảo sát này một cách chặt chẽ vì các giám đốc mua hàng thường có quyền truy cập sớm tới các dữ liệu về hiệu suất hoạt động công ty của họ, đây có thể là một chỉ số hàng đầu của hiệu suất hoạt động nền kinh tế tổng thể.

  • Số liệu thực tế > dự báo: được coi là mang tính tích cực, xu hướng tăng đối với đồng USD.
  • Số liệu thực tế < dự báo: được coi là mang tính tiêu cực, xu hướng giảm đối với đồng USD.
💡
- Các bài viết và nhận định thị trường của Phan Trọng: TẠI ĐÂY