Bài phát biểu của Powell: Con đường thâm hụt là không bền vững

Bài phát biểu của Powell: Con đường thâm hụt là không bền vững
Bài phát biểu của Powell Con đường thâm hụt là không bền vững

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell và Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) Christine Lagarde thảo luận về triển vọng chính sách tiền tệ tại Diễn đàn Ngân hàng Trung ương ECB ở Sintra.

Những trích dẫn chính của Powell

"Có sự ủng hộ rộng rãi cho một Cục Dự trữ Liên bang độc lập tại Hoa Kỳ ."

"Cả hai đảng phái chính trị trên Đồi Capitol đều ủng hộ một Fed độc lập."

"Thâm hụt ngân sách rất lớn, con đường thâm hụt là không bền vững."

"Sớm hay muộn thì vấn đề này cũng cần phải được giải quyết và tốt hơn là giải quyết sớm."

💡
- Tham gia cộng đồng ZALO Giao Lộ Đầu Tư để trao đổi học hỏi kinh nghiệm chiến lược đầu tư hàng ngày

- Tham khảo kế hoạch giao dịch VÀNG - TIỀN TỆ mới nhất hàng ngày tại TELEGRAM: Giao Lộ Đầu Tư

Eren Sengezer

Đọc thêm