Tiền Tệ - Forex

Nhận định phân tích đầu tư tiền tệ ngoại hối, forex mới nhất hàng ngày
Tổng hợp tin tức đáng chú ý thị trường Ngoại Hối - Forex ngày 30/05/2024
Tiền Tệ - Forex

Tổng hợp tin tức đáng chú ý thị trường Ngoại Hối - Forex ngày 30/05/2024

14:00: Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Thụy Sỹ) 16:00: Tỷ Lệ Thất Nghiệp (Khu Vực Châu Âu) 19:30: Đề Nghị Tiếp Tục Trợ Cấp Thất Nghiệp (Mỹ) 19:30: Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Mỹ) 19:30: Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu (Mỹ) 21:00: Doanh Số Nhà Chờ Bán (Mỹ) 22:00: Dự Trữ Dầu Thô
7 min read