Bitcoin có thể di chuyển miễn phí trong hệ sinh thái Cosmos nếu đề xuất này được chấp thuận

Osmosis là một blockchain Lớp 1 độc lập được xây dựng bằng bộ phát triển phần mềm của Cosmos. Osmosis DAO chuẩn bị bỏ phiếu ủng hộ việc áp dụng cầu nối “miễn phí” để đưa Bitcoin đến hệ sinh thái Cosmos .

Bitcoin có thể di chuyển miễn phí trong hệ sinh thái Cosmos nếu đề xuất này được chấp thuận
Bitcoin có thể di chuyển miễn phí trong hệ sinh thái Cosmos nếu đề xuất này được chấp thuận
  • Cộng đồng Cosmos DEX Osmosis đang bỏ phiếu về đề xuất áp dụng cầu nối Bitcoin “miễn phí” thông qua giao thức phi tập trung.
  • Hơn 90% phiếu bầu ủng hộ việc mang lại tính thanh khoản Bitcoin cho hệ sinh thái Cosmos.
  • Người đồng sáng lập Osmosis lưu ý rằng nếu được thông qua, đề xuất này sẽ mang lại một mô hình kinh doanh chia sẻ doanh thu mới cho các cây cầu.
  • Cả OSMO và ATOM đều tăng chưa đến 1% giá trị vào thứ Sáu.

Osmosis là một blockchain Lớp 1 độc lập được xây dựng bằng bộ phát triển phần mềm của Cosmos. Osmosis DAO chuẩn bị bỏ phiếu ủng hộ việc áp dụng cầu nối “miễn phí” để đưa Bitcoin đến hệ sinh thái Cosmos .

Tại thời điểm viết bài, 91,88% cử tri ủng hộ cây cầu.

Tỷ lệ phiếu bầu
Tỷ lệ phiếu bầu

Cây cầu Bitcoin “miễn phí” có thể đi vào hoạt động với đề xuất chia sẻ của Osmosis, Nomic Protocols

Osmosis DAO được thiết lập để bỏ phiếu ủng hộ cây cầu Bitcoin “miễn phí”, theo cuộc thảo luận đề xuất trong vùng Osmosis. Nếu được chấp thuận, bản nâng cấp sẽ cho phép người dùng di chuyển BTC tự do vào hệ sinh thái Cosmos và có khả năng thu hút thanh khoản mới.

Người đồng sáng lập Osmosis lưu ý rằng đề xuất, nếu được chấp thuận, sẽ giới thiệu một mô hình kinh doanh chia sẻ doanh thu mới cho các cây cầu. Người đồng sáng lập đằng sau tên người dùng @sunnya97 gọi nó là “chia sẻ doanh thu” và giải thích rằng giao thức muốn việc tích hợp Bitcoin trở nên rẻ và dễ dàng cho người dùng.

Sunny Aggarwal lưu ý rằng cây cầu “miễn phí” điều chỉnh các ưu đãi giữa Osmosis và đối tác cầu nối của nó. Cả Osmosis và Nomic sẽ tối đa hóa khối lượng giao dịch của Bitcoin trên DEX.

Bình luận của người đồng sáng lập Osmosis
Bình luận của người đồng sáng lập Osmosis

Cả hai mã thông báo OSMO và ATOM đều đã tăng thêm ít hơn 1% vào giá trị của chúng vào thứ Sáu. OSMO đang giao dịch ở mức 0,5625 USD và ATOM ở mức 6,874 USD tại thời điểm viết bài.

💡
- Tham gia cộng đồng ZALO Giao Lộ Đầu Tư để trao đổi học hỏi kinh nghiệm chiến lược đầu tư hàng ngày

- Tham khảo kế hoạch giao dịch VÀNG - TIỀN TỆ mới nhất hàng ngày tại TELEGRAM: Giao Lộ Đầu Tư

- Tham gia cộng đồng TELEGRAM Giao Lộ Đầu Tư để trao đổi học hỏi kinh nghiệm chiến lược đầu tư hàng ngày

Ekta Mourya