Cán cân thương mại của New Zealand đạt mức NZD - 10,05 tỷ đô la hàng năm vào tháng 5 so với NZD - 10,22 tỷ đô la trước đó

Cán cân thương mại của New Zealand đạt mức NZD - 10,05 tỷ đô la hàng năm vào tháng 5 so với NZD - 10,22 tỷ đô la trước đó
Cán cân thương mại của New Zealand đạt mức NZD - 10,05 tỷ đô la hàng năm vào tháng 5 so với NZD - 10,22 tỷ đô la trước đó

Theo dữ liệu mới nhất do Thống kê New Zealand công bố hôm thứ Hai, Cán cân thương mại của New Zealand đạt ở mức -10,05 tỷ đô la New Zealand hàng năm trong tháng 5 so với -10,22 tỷ đô la trước đó.

Thông tin chi tiết khác cho thấy rằng Xuất khẩu đã tăng lên 7,16 tỷ USD trong tháng nói trên so với 6,31 tỷ USD trước đó trong khi Nhập khẩu tăng lên 6,95 tỷ USD so với 6,32 tỷ USD trong các số liệu trước đó.

Phản ứng của thị trường

Tại thời điểm viết bài, tỷ giá NZD/USD giảm 0,04% trong ngày và giao dịch ở mức 0,6155.

💡
- Tham gia cộng đồng ZALO Giao Lộ Đầu Tư để trao đổi học hỏi kinh nghiệm chiến lược đầu tư hàng ngày

- Tham khảo kế hoạch giao dịch VÀNG - TIỀN TỆ mới nhất hàng ngày tại TELEGRAM: Giao Lộ Đầu Tư

- Tham gia cộng đồng TELEGRAM Giao Lộ Đầu Tư để trao đổi học hỏi kinh nghiệm chiến lược đầu tư hàng ngày

Lallalit Srijandorn

Đọc thêm