Cặp USD/JPY đang hình thành phạm vi hợp nhất quanh mức 156,72

Cặp USDJPY đang hình thành phạm vi hợp nhất quanh mức 156,72. Hôm nay, phạm vi dự kiến ​​sẽ mở rộng lên 156,32, tiếp theo là tăng lên 156,72 (thử nghiệm từ bên dưới).

Cặp USD/JPY đang hình thành phạm vi hợp nhất quanh mức 156,72
Cặp USD/JPY đang hình thành phạm vi hợp nhất quanh mức 156,72

EUR/USD, “Euro so với đô la Mỹ”

Cặp EURUSD đã hoàn thành sóng giảm xuống 1,0780 và điều chỉnh thành 1,0844. Hôm nay, thị trường đang hình thành cấu trúc giảm dần xuống mức 1.0808. Sau khi đạt đến mức này, giá có thể tăng lên 1,0825. Tiếp theo, dự kiến ​​sẽ có một đợt suy giảm khác xuống mức 1,0789, có khả năng tiếp tục xu hướng lên mức 1,0770. Một đột phá đi xuống ở mức này có thể dẫn đến một làn sóng hướng tới 1,0698, đại diện cho mục tiêu đầu tiên của làn sóng suy giảm.

Đồ thị

GBP/USD, “Bảng Anh so với Đô la Mỹ”

Cặp GBPUSD đã hoàn thành sóng giảm xuống 1,2680 và điều chỉnh thành 1,2746. Hôm nay, thị trường đang hình thành cấu trúc sóng tới 1.2711. Sau khi đạt đến mức này, tỷ giá có thể tăng lên mức 1,2728. Tiếp theo, dự kiến ​​sẽ có một làn sóng suy giảm xuống mức 1.2694, có khả năng tiếp tục xu hướng lên mức 1.2676. Một đột phá đi xuống ở mức này có thể mở ra tiềm năng cho một làn sóng tới mức 1,2610, đại diện cho mục tiêu đầu tiên của xu hướng giảm.

Đồ thị
💡
- Tham gia cộng đồng ZALO Giao Lộ Đầu Tư để trao đổi học hỏi kinh nghiệm chiến lược đầu tư hàng ngày

- Tham khảo kế hoạch giao dịch VÀNG - TIỀN TỆ mới nhất hàng ngày tại TELEGRAM: Giao Lộ Đầu Tư

USD/JPY, “Đô la Mỹ so với Yên Nhật”

Cặp USDJPY đang hình thành phạm vi hợp nhất quanh mức 156,72. Hôm nay, phạm vi dự kiến ​​sẽ mở rộng lên 156,32, tiếp theo là tăng lên 156,72 (thử nghiệm từ bên dưới). Sau đó, dự kiến ​​sẽ giảm xuống mức 155,80, đại diện cho mục tiêu đầu tiên của xu hướng giảm.

Đồ thị

USD/CHF, “Đô la Mỹ so với Franc Thụy Sĩ”

Cặp USDCHF đã thoát khỏi phạm vi hợp nhất đi xuống. Việc điều chỉnh về mức 0,9025 đã được hoàn thành. Hôm nay, dự kiến ​​sẽ tăng lên mức 0,9115. Một đột phá trên mức này có thể mở ra tiềm năng cho một làn sóng tới 0,9205, thể hiện mục tiêu đầu tiên của xu hướng tăng.

Đồ thị

AUD/USD, “Đô la Úc so với Đô la Mỹ”

Cặp AUDUSD đã hoàn thành sóng giảm xuống 0,6591 và điều chỉnh thành 0,6647. Hôm nay, thị trường đang hình thành một làn sóng suy giảm tới mức 0,6613. Một đột phá đi xuống ở mức này sẽ mở ra khả năng xảy ra một làn sóng tới 0,6580, có khả năng tiếp tục xu hướng đến 0,6548, đại diện cho mục tiêu đầu tiên của xu hướng giảm.

Đồ thị

Dầu Brent

Brent đã hoàn thành làn sóng giảm xuống 83,20, sau đó là phạm vi hợp nhất quanh mức này. Một đột phá đi xuống tiếp tục điều chỉnh về mức 81,51. Hôm nay, chúng tôi kỳ vọng mức tăng lên 84,50. Một đột phá trên mức này sẽ mở ra khả năng xảy ra một làn sóng tới mức 87,55, đại diện cho mục tiêu đầu tiên của xu hướng tăng.

Đồ thị

XAU/USD, “Vàng so với đô la Mỹ”

Vàng tiếp tục phát triển phạm vi hợp nhất quanh mức 2335,42. Hôm nay, chúng tôi xem xét khả năng giảm xuống 2319,50. Tiếp theo, chúng tôi kỳ vọng mức bắt đầu tăng lên 2351,50. Một đột phá trên mức này có thể mở ra khả năng sóng tiếp tục đến mức 2385,00 (kiểm tra từ bên dưới).

Đồ thị

S&P 500

Chỉ số chứng khoán đã hình thành một phạm vi hợp nhất quanh mức 5252,0 và với sự đột phá đi xuống, tiếp tục phát triển làn sóng suy giảm đến 5218,0. Sau khi đạt đến mức này, có thể tăng lên 5252.0 (kiểm tra từ bên dưới). Tiếp theo, dự kiến ​​sẽ giảm xuống 5183,3, đại diện cho mục tiêu đầu tiên của xu hướng giảm.

Đồ thị
💡
- Tham gia cộng đồng ZALO Giao Lộ Đầu Tư để trao đổi học hỏi kinh nghiệm chiến lược đầu tư hàng ngày

- Tham khảo kế hoạch giao dịch VÀNG - TIỀN TỆ mới nhất hàng ngày tại TELEGRAM: Giao Lộ Đầu Tư

RoboForex Team