Chỉ số PMI dịch vụ Caixin của Trung Quốc giảm xuống 51,2 vào tháng 6 so với mức dự kiến ​​là 53,4

Chỉ số PMI dịch vụ Caixin của Trung Quốc giảm xuống 51,2 vào tháng 6 so với mức dự kiến ​​là 53,4
Chỉ số PMI dịch vụ Caixin của Trung Quốc giảm xuống 51,2 vào tháng 6 so với mức dự kiến ​​là 53,4

Theo dữ liệu mới nhất do Caixin công bố hôm thứ Tư, Chỉ số Nhà quản lý mua hàng (PMI) trong lĩnh vực dịch vụ của Trung Quốc đã giảm từ 54,0 vào tháng 5 xuống 51,2 vào tháng 6.

Dự báo thị trường trong giai đoạn báo cáo là đạt 53,4 con số.

Phản ứng của AUD/USD đối với PMI dịch vụ của Trung Quốc

Tại thời điểm viết bài,  cặp AUD/USD  tăng 0,14% trong ngày và đạt mức cao trong ngày gần 0,6680.

💡
- Tham gia cộng đồng ZALO Giao Lộ Đầu Tư để trao đổi học hỏi kinh nghiệm chiến lược đầu tư hàng ngày

- Tham khảo kế hoạch giao dịch VÀNG - TIỀN TỆ mới nhất hàng ngày tại TELEGRAM: Giao Lộ Đầu Tư

Dhwani Mehta

Đọc thêm