Chỉ số sản xuất của Fed Philadelphia của Hoa Kỳ tăng lên 15,5 trong tháng 4 so với 1,5 dự kiến

Chỉ số Khuếch tán cho hoạt động chung hiện tại của Khảo sát Sản xuất của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Philadelphia đã tăng mạnh lên 15,5 trong tháng 4 từ mức 3,2 trong tháng 3.

Chỉ số sản xuất của Fed Philadelphia của Hoa Kỳ tăng lên 15,5 trong tháng 4 so với 1,5 dự kiến
Chỉ số sản xuất của Fed Philadelphia của Hoa Kỳ tăng lên 15,5 trong tháng 4 so với 1,5 dự kiến
  • Chỉ số sản xuất của Fed Philadelphia tăng mạnh trong tháng 4.
  • Chỉ số Đô la Mỹ giao dịch cao hơn một cách khiêm tốn vào ngày gần mức 106,00.

Chỉ số Khuếch tán cho hoạt động chung hiện tại của Khảo sát Sản xuất của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Philadelphia đã tăng mạnh lên 15,5 trong tháng 4 từ mức 3,2 trong tháng 3. Con số này đã vượt xa kỳ vọng của thị trường là 1,5.

Chỉ số đơn hàng mới tăng 7 điểm trong tháng 4 và chỉ số lô hàng hiện tại tăng 8 điểm lên 19,1. Trong khi đó, Chỉ số Giá phải trả đã tăng từ 3,7 trong tháng 3 lên 23,0 trong tháng 4, đánh dấu mức cao nhất kể từ tháng 12 năm 2023.

Ấn phẩm cho biết: “ Các chỉ số của cuộc khảo sát về hoạt động chung, số lượng đơn đặt hàng mới và số lô hàng đều tăng. Tuy nhiên, chỉ số việc làm vẫn ở mức âm”. "Cả hai chỉ số giá tiếp tục cho thấy mức giá chung tăng. Hầu hết các chỉ số hoạt động trong tương lai đều giảm nhưng vẫn tiếp tục cho thấy các công ty kỳ vọng tăng trưởng trong sáu tháng tới."

Phản ứng của thị trường

Chỉ số Đô la Mỹ tăng nhẹ sau dữ liệu này và lần cuối cùng được nhìn thấy tăng 0,112% trong ngày ở mức 105,98.

💡
- Tham gia cộng đồng ZALO Giao Lộ Đầu Tư để trao đổi học hỏi kinh nghiệm chiến lược đầu tư hàng ngày

- Tham khảo kế hoạch giao dịch VÀNG - TIỀN TỆ mới nhất hàng ngày tại TELEGRAM: Giao Lộ Đầu Tư

Eren Sengezer