Chỉ số Sản xuất Lớn tăng lên 13,0 trong quý 2 (quý 2) năm 2024 – Khảo sát Tankan

Chỉ số Sản xuất Lớn tăng lên 13,0 trong quý 2 (quý 2) năm 2024 – Khảo sát Tankan
Chỉ số Sản xuất Lớn tăng lên 13,0 trong quý 2 (quý 2) năm 2024 – Khảo sát Tankan

Niềm tin kinh doanh tại các nhà sản xuất lớn ở Nhật Bản đã cải thiện trong quý 2 (Q2) năm 2024, theo khảo sát Tankan hàng quý của Ngân hàng Nhật Bản vào thứ Hai.

Chỉ số Tâm lý Nhà sản xuất lớn tiêu đề đạt 13,0 trong Q2 từ mức đọc trước đó là 11,0.  Các chi tiết khác tiết lộ rằng Triển vọng

Sản xuất lớn cho quý 2 (Q2) đạt 14,0 so với 10,0 trước đó.

Phản ứng của thị trường trước cuộc khảo sát Tankan của Nhật Bản

Tại thời điểm viết bài, cặp USD/JPY đã giảm 0,02% trong ngày ở mức 160,82.

💡
- Tham gia cộng đồng ZALO Giao Lộ Đầu Tư để trao đổi học hỏi kinh nghiệm chiến lược đầu tư hàng ngày

- Tham khảo kế hoạch giao dịch VÀNG - TIỀN TỆ mới nhất hàng ngày tại TELEGRAM: Giao Lộ Đầu Tư

Lallalit Srijandorn

Đọc thêm