Chiến lược giao dịch tham khảo GPB/USD ngày 29/05/2024 chờ một cú hồi

Quan sát các sự kiện kinh tế quan trọng có thể ảnh hưởng đến GBP/USD để tránh biến động bất ngờ.

Chiến lược giao dịch tham khảo GPB/USD ngày 29/05/2024 chờ một cú hồi
 1. Khung thời gian biểu đồ: Biểu đồ được đặt ở khung thời gian 15 phút

Chỉ báo:

 • EMA (Đường trung bình động hàm mũ): Biểu đồ hiển thị nhiều EMA (20, 50, 100, 200), giúp xác định hướng xu hướng và các mức hỗ trợ/kháng cự tiềm năng.
 1. Giá hiện tại: Giá hiện tại của GBP/USD là 1.27631.

Thiết lập giao dịch:

 • Điểm vào lệnh: Thiết lập giao dịch hiển thị điểm vào lệnh tại giá thị trường hiện tại.
 • Mục tiêu lợi nhuận (TP): Giá mục tiêu được đặt ở mức 1.27778, đại diện cho lợi nhuận tiềm năng là 0.00147 (0.12%), tương đương 14.7 pip và $163.62.
 • Dừng lỗ (SL): Dừng lỗ được đặt ở mức 1.27550, ngụ ý mức lỗ tiềm năng là 0.00058 (0.05%), tương đương 5.8 pip và $75.0.
 • Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận: Tỷ lệ là 2.53, cho thấy lợi nhuận tiềm năng gấp 2.53 lần rủi ro tiềm năng.
 1. Mẫu hình nến: Biểu đồ hiển thị các nến giảm gần đây cho thấy xu hướng giảm, nhưng thiết lập giao dịch dường như dự đoán sự đảo chiều hoặc điều chỉnh tăng.

Tóm tắt phân tích kỹ thuật:

 • Xu hướng hiện tại dường như là giảm dựa trên các nến gần đây và hành động giá.
 • Thiết lập giao dịch nhắm vào một sự đảo chiều hoặc điều chỉnh nhỏ trong xu hướng giảm này.
 • Việc sử dụng các đường EMA có thể cung cấp thêm sự xác nhận cho các điểm vào và thoát lệnh.

Cân nhắc khi giao dịch:

 • Đảm bảo điểm vào lệnh phù hợp với tín hiệu rõ ràng từ các đường EMA hoặc một mẫu hình nến xác nhận.
 • Theo dõi các sự kiện kinh tế quan trọng hoặc tin tức có thể ảnh hưởng đến sự biến động của GBP/USD.
 • Điều chỉnh mức dừng lỗ và mục tiêu lợi nhuận nếu điều kiện thị trường thay đổi đáng kể.
💡
- Cộng đồng giao lưu và học hỏi phương pháp quản lý vốn, xử lý lệnh âm tài khoản, phương pháp giao dịch, chiến lược đầu tư vàng, ngoại tệ ngắn - trung - dài hạn, cùng ZOOM giao dịch thực chiến tin tức phiên Mỹ hàng ngày từ thứ hai đến thứ sáu.

- Tham gia cộng đồng ZALO: TẠI ĐÂY
- Tham khảo tín hiệu giao dịch trên TELEGRAM: TẠI ĐÂY