Chúng ta có tiềm năng không? Phân tích tiềm năng tăng trưởng kinh tế của Hoa Kỳ

Năng suất lao động là một trong những yếu tố chính quyết định tốc độ tăng trưởng kinh tế tiềm năng của một nền kinh tế.

Chúng ta có tiềm năng không? Phân tích tiềm năng tăng trưởng kinh tế của Hoa Kỳ
Chúng ta có tiềm năng không? Phân tích tiềm năng tăng trưởng kinh tế của Hoa Kỳ

Bản tóm tắt

Năng suất lao động là một trong những yếu tố chính quyết định tốc độ tăng trưởng kinh tế tiềm năng của một nền kinh tế. Năng suất đã tăng lên rồi suy yếu theo năm tháng, nhưng ngày nay nó chậm hơn đáng kể so với những năm kinh tế hưng thịnh của những năm 1950 và đầu những năm 1960.

Năng suất lao động được xác định bởi sự tăng trưởng của nguồn vốn, những thay đổi trong “cơ cấu” lao động (tức là chất lượng lao động) và những thay đổi về năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP, tức là những thay đổi về công nghệ và các quy trình khác). Sự tăng trưởng về vốn và những thay đổi về TFP đã quyết định phần lớn sự tăng trưởng năng suất trong những năm gần đây. Chúng tôi tập trung vào sự tăng trưởng của nguồn vốn trong báo cáo này.

Trong giai đoạn mở rộng vừa qua (2010-2019), tăng trưởng tổng năng suất lao động trong khu vực doanh nghiệp đã chậm lại so với những năm 1990 và những năm đầu thế kỷ 21. Tăng trưởng năng suất chậm hơn trong khu vực dịch vụ và đặc biệt là trong khu vực sản xuất, một phần do tốc độ tích lũy vốn chậm hơn.

Nguồn vốn của nền kinh tế phản ánh giá trị của tài sản vốn (tức là cấu trúc, thiết bị và sản phẩm sở hữu trí tuệ) tại một thời điểm cụ thể và sự thay đổi của nó được xác định bởi chi tiêu đầu tư cố định của doanh nghiệp ít hơn khấu hao. Tăng trưởng trữ lượng vốn của nền kinh tế và kéo theo đó là tăng trưởng năng suất đã giảm xuống sau khi bong bóng công nghệ vỡ vào đầu những năm 2000.

Tăng trưởng trữ lượng vốn tăng lên trong khu vực nhà máy và đáng chú ý hơn là trong khu vực dịch vụ do cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Tuy nhiên, tăng trưởng năng suất lao động vẫn mờ nhạt so với giai đoạn 1992-2007, hàm ý tăng trưởng TFP yếu trong những năm 2010.

Trong tương lai, chúng tôi nhận thấy việc tăng cường nguồn vốn cần thiết cho việc áp dụng rộng rãi tự động hóa và trí tuệ nhân tạo (AI) là một yếu tố tăng trưởng lớn cho năng suất lao động. Việc tích lũy phần cứng và phần mềm cần thiết để sử dụng AI một cách hiệu quả có thể khiến tăng trưởng tích lũy vốn tăng cường và có thể dẫn đến tăng trưởng năng suất mạnh hơn.

Hiện chưa có những ước tính đáng tin cậy về khối lượng đầu tư phần cứng và phần mềm cần thiết để hỗ trợ quá trình chuyển đổi AI. Bằng cách sử dụng phân tích kịch bản, chúng tôi ước tính tích lũy vốn có thể chiếm 1,7 điểm phần trăm trong tốc độ tăng trưởng năng suất hàng năm vào cuối thập kỷ này, thể hiện mức tăng 6/10 so với mức đóng góp trung bình của thập kỷ trước.

Cuối cùng, tích lũy vốn chỉ là một phần của bài toán năng suất. Xu hướng mờ nhạt về tăng trưởng năng suất lao động trong thời kỳ mở rộng vừa qua, bất chấp sự gia tăng về nguồn vốn, hàm ý tăng trưởng TFP yếu. Mặc dù việc xây dựng AI trên toàn lĩnh vực kinh doanh sẽ yêu cầu đầu tư vốn đáng kể vào phần cứng và phần mềm, nhưng nó cũng có thể sẽ đi kèm với sự gia tăng hiệu quả và cải tiến các quy trình khác thể hiện ở mức tăng năng suất tổng yếu tố, một chủ đề mà chúng ta sẽ chuyển sang. trong phần tiếp theo của loạt bài này.

💡
- Tham gia cộng đồng ZALO Giao Lộ Đầu Tư để trao đổi học hỏi kinh nghiệm chiến lược đầu tư hàng ngày

- Tham khảo kế hoạch giao dịch VÀNG - TIỀN TỆ mới nhất hàng ngày tại TELEGRAM: Giao Lộ Đầu Tư

Wells Fargo Research Team

Đọc thêm