Conway của RBNZ: Lạm phát có thể nghiêm trọng hơn trong thời gian tới, có thể gây ra một số thách thức

Nhà kinh tế trưởng của Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ) Paul Conway đã có bài phát biểu về lạm phát trong phiên giao dịch đầu ngày thứ Tư

Conway của RBNZ: Lạm phát có thể nghiêm trọng hơn trong thời gian tới, có thể gây ra một số thách thức
Conway của RBNZ Lạm phát có thể nghiêm trọng hơn trong thời gian tới, có thể gây ra một số thách thức

Nhà kinh tế trưởng của Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ) Paul Conway đã có bài phát biểu về lạm phát trong phiên giao dịch đầu ngày thứ Tư, lưu ý rằng những vấn đề lạm phát tồn tại ở cả hai phía trong lập trường chính sách của RBNZ.

Điểm nổi bật chính

Lạm phát có thể ổn định hơn trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, lạm phát có thể giảm nhanh hơn dự kiến ​​trong trung hạn do năng lực dự phòng xuất hiện trong nền kinh tế, điều này sẽ giúp ích.

Những thách thức vẫn còn đó để đưa lạm phát trở lại mức mục tiêu của RBNZ.

Cần có một khoảng thời gian áp dụng chính sách hạn chế để tạo niềm tin rằng lạm phát sẽ quay trở lại mục tiêu trong một khung thời gian hợp lý.

Sự chậm lại trong lạm phát giá thực phẩm là điều đáng mừng.

Lạm phát cần được duy trì bền vững trong phạm vi mục tiêu.

Không thể dự đoán chính xác thời gian suy giảm OCR.

Thời kỳ lạm phát thấp đã quay trở lại nhưng nỗi đau kinh tế ngắn hạn đang phải trải qua.

💡
- Tham gia cộng đồng ZALO Giao Lộ Đầu Tư để trao đổi học hỏi kinh nghiệm chiến lược đầu tư hàng ngày

- Tham khảo kế hoạch giao dịch VÀNG - TIỀN TỆ mới nhất hàng ngày tại TELEGRAM: Giao Lộ Đầu Tư

- Tham gia cộng đồng TELEGRAM Giao Lộ Đầu Tư để trao đổi học hỏi kinh nghiệm chiến lược đầu tư hàng ngày

Joshua Gibson