CPI quốc gia của Nhật Bản tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước, nhưng CPI cơ bản tăng ít hơn dự kiến

CPI quốc gia của Nhật Bản tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước, nhưng CPI cơ bản tăng ít hơn dự kiến
CPI quốc gia của Nhật Bản tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước, nhưng CPI cơ bản tăng ít hơn dự kiến

Chỉ số giá tiêu dùng quốc gia (CPI) của Nhật Bản tăng hàng năm, với lạm phát CPI toàn phần tăng 2,8% so với mức 2,5% trước đó.

Lạm phát CPI lõi, hay lạm phát CPI tiêu đề, giá thực phẩm ít biến động hơn, tăng ít hơn so với ước tính trung bình của thị trường, tăng 2,5% so với mức 2,2% trước đó so với dự báo của thị trường là 2,6%.

CPI cốt lõi của Nhật Bản, hay lạm phát CPI chưa tính đến giá lương thực và năng lượng, đã giảm trở lại 2,1% so với mức 2,4% trước đó.

Bản in lạm phát CPI cấp quốc gia của Nhật Bản có xu hướng được xem trước bởi lạm phát CPI của Tokyo vài tuần trước đó, để lại tác động thị trường im lặng từ số liệu lạm phát tổng hợp trên toàn quốc.

💡
- Tham gia cộng đồng ZALO Giao Lộ Đầu Tư để trao đổi học hỏi kinh nghiệm chiến lược đầu tư hàng ngày

- Tham khảo kế hoạch giao dịch VÀNG - TIỀN TỆ mới nhất hàng ngày tại TELEGRAM: Giao Lộ Đầu Tư

- Tham gia cộng đồng TELEGRAM Giao Lộ Đầu Tư để trao đổi học hỏi kinh nghiệm chiến lược đầu tư hàng ngày

Joshua Gibson

Đọc thêm