Cuộc họp của Fed kết thúc với thái độ diều hâu - BBH

Các nhà phân tích tại BBH lưu ý rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sắp kết thúc cuộc họp kéo dài hai ngày với quan điểm diều hâu.

Cuộc họp của Fed kết thúc với thái độ diều hâu - BBH
Cuộc họp của Fed kết thúc với thái độ diều hâu - BBH

Các nhà phân tích tại BBH lưu ý rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sắp kết thúc cuộc họp kéo dài hai ngày với quan điểm diều hâu.

Fed sẽ đợi cho đến khi lạm phát đạt mục tiêu 2%

“Tại quyết định ngày 1 tháng 5, Fed thừa nhận triển vọng lạm phát ngày càng tồi tệ bằng cách lưu ý rằng trong những tháng gần đây, không có tiến triển gì hơn nữa đối với mục tiêu lạm phát 2% của Ủy ban.”

“Fed nhắc lại rằng họ không kỳ vọng việc giảm phạm vi mục tiêu sẽ là phù hợp cho đến khi họ có được niềm tin lớn hơn rằng lạm phát đang di chuyển bền vững về mức 2%.”

“Với hầu hết các biện pháp lạm phát vẫn cao hơn mong muốn kể từ cuộc họp đó, chúng tôi không kỳ vọng Fed sẽ thay đổi giọng điệu ngày hôm nay.”

💡
- Tham gia cộng đồng ZALO Giao Lộ Đầu Tư để trao đổi học hỏi kinh nghiệm chiến lược đầu tư hàng ngày

- Tham khảo kế hoạch giao dịch VÀNG - TIỀN TỆ mới nhất hàng ngày tại TELEGRAM: Giao Lộ Đầu Tư

- Tham gia cộng đồng TELEGRAM Giao Lộ Đầu Tư để trao đổi học hỏi kinh nghiệm chiến lược đầu tư hàng ngày

FXStreet

Đọc thêm