Doanh số bán lẻ thẻ điện tử của New Zealand giảm -0,4% trong tháng 4

Doanh số bán lẻ thẻ điện tử của New Zealand giảm -0,4% trong tháng 4
Doanh số bán lẻ thẻ điện tử của New Zealand giảm -0,4% trong tháng 4

Doanh số bán lẻ điện tử của New Zealand giảm trong tháng 4, giảm -0,4%. Sự suy giảm đã làm chậm tốc độ thu hẹp so với -0,7% của tháng trước, nhưng con số hàng năm còn giảm tốc hơn nữa, giảm -3,8% so với -2,3% của kỳ trước (điều chỉnh từ -3,0%).

Tổng chi tiêu thẻ bán lẻ được điều chỉnh theo mùa đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 8 năm 2022, trong đó chi tiêu cho hàng hóa lâu bền giảm mạnh nhất, giảm 11 triệu NZD.

Về doanh số bán lẻ thẻ điện tử New Zealand

Doanh số bán lẻ thẻ điện tử theo báo cáo của Thống kê New Zealand, đo lường các giao dịch mua hàng được thực hiện tại New Zealand bằng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng và thẻ lưu trữ. Con số này cho thấy sức mạnh trong lĩnh vực bán lẻ và ảnh hưởng đến các quyết định về lãi suất. Con số cao thường là dương (tăng) đối với đồng đô la New Zealand, trong khi con số yếu được coi là âm (giảm)

💡
- Tham gia cộng đồng ZALO Giao Lộ Đầu Tư để trao đổi học hỏi kinh nghiệm chiến lược đầu tư hàng ngày

- Tham khảo kế hoạch giao dịch VÀNG - TIỀN TỆ mới nhất hàng ngày tại TELEGRAM: Giao Lộ Đầu Tư

Joshua Gibson