Dòng toán Murrey: AUD/USD, NZD/USD

Báo giá AUDUSD đã vượt lên trên Đường trung bình động 200 ngày trên D1, cho thấy tiềm năng phát triển của một xu hướng tăng.

Dòng toán Murrey: AUD/USD, NZD/USD
Dòng toán Murrey: AUD/USD, NZD/USD

AUD/USD, “Đô la Úc so với Đô la Mỹ”

Báo giá AUDUSD đã vượt lên trên Đường trung bình động 200 ngày trên D1, cho thấy tiềm năng phát triển của một xu hướng tăng. Chỉ số RSI đang kiểm tra đường hỗ trợ. Trong tình huống này, giá dự kiến ​​sẽ tăng trở lại từ mức 4/8 (0,6591) và tăng lên mức kháng cự ở mức 6/8 (0,6713). Kịch bản có thể bị hủy bỏ do đột phá mức 3/8 (0,6530). Trong trường hợp này, báo giá có thể quay trở lại mức hỗ trợ ở mức 2/8 (0,6469).

Đồ thị

Trên M15, việc tăng giá có thể được hỗ trợ thêm bởi sự phá vỡ ranh giới trên của VoltyChannel.

Đồ thị
💡
- Tham gia cộng đồng ZALO Giao Lộ Đầu Tư để trao đổi học hỏi kinh nghiệm chiến lược đầu tư hàng ngày

- Tham khảo kế hoạch giao dịch VÀNG - TIỀN TỆ mới nhất hàng ngày tại TELEGRAM: Giao Lộ Đầu Tư

NZD/USD, “Đô la New Zealand so với đô la Mỹ”

Báo giá của NZDUSD nằm dưới Đường trung bình động 200 ngày trên D1, cho thấy xu hướng giảm đang thịnh hành. Chỉ số RSI đang kiểm tra đường kháng cự. Trong tình huống này, giá dự kiến ​​sẽ phá vỡ xuống dưới mức 2/8 (0,5981) và giảm xuống mức hỗ trợ tại 0/8 (0,5859). Kịch bản có thể bị hủy nếu giá vượt qua mức 3/8 (0,6042). Trong trường hợp này, giá có thể đạt đến ngưỡng kháng cự ở mức 5/8 (0,6164).

Đồ thị

Trên M15, việc phá vỡ đường dưới của VoltyChannel sẽ làm tăng khả năng giảm giá.

Đồ thị
💡
- Tham gia cộng đồng ZALO Giao Lộ Đầu Tư để trao đổi học hỏi kinh nghiệm chiến lược đầu tư hàng ngày

- Tham khảo kế hoạch giao dịch VÀNG - TIỀN TỆ mới nhất hàng ngày tại TELEGRAM: Giao Lộ Đầu Tư

RoboForex Team

Đọc thêm