Dòng toán Murrey: AUD/USD, NZD/USD

Báo giá của AUDUSD nằm dưới Đường trung bình động 200 ngày trên D1, cho thấy mức độ phổ biến của xu hướng giảm. Tuy nhiên, sự hội tụ đã hình thành trên chỉ báo RSI.

Dòng toán Murrey AUDUSD, NZDUSD
Dòng toán Murrey AUDUSD, NZDUSD
💡
- Tham gia cộng đồng ZALO Giao Lộ Đầu Tư để trao đổi học hỏi kinh nghiệm chiến lược đầu tư hàng ngày

- Tham khảo kế hoạch giao dịch VÀNG - TIỀN TỆ mới nhất hàng ngày tại TELEGRAM: Giao Lộ Đầu Tư

AUD/USD, "Đô la Úc so với đô la Mỹ"

Báo giá của AUDUSD nằm dưới Đường trung bình động 200 ngày trên D1, cho thấy mức độ phổ biến của xu hướng giảm. Tuy nhiên, sự hội tụ đã hình thành trên chỉ báo RSI. Kết quả là, trong tình huống này, giá dự kiến ​​sẽ tăng lên trên 2/8 (0,6469), sau đó đạt đến ngưỡng kháng cự ở 4/8 (0,6591). Kịch bản có thể bị hủy bỏ khi vượt qua mức 1/8 (0,6408). Trong trường hợp này, giá có thể quay trở lại mức hỗ trợ ở mức 0/8 (0,6347).

Đồ thị

Trên M15, ranh giới trên của VoltyChannel bị vi phạm, điều này làm tăng khả năng tăng giá hơn nữa.

Đồ thị

NZD/USD, "Đô la New Zealand so với đô la Mỹ"

Báo giá của NZDUSD nằm dưới Đường trung bình động 200 ngày trên D1, cho thấy mức độ phổ biến của một xu hướng giảm, trong khi sự hội tụ đã hình thành trên chỉ báo RSI. Trong tình huống này, giá dự kiến ​​sẽ vi phạm 1/8 (0,5920), sau đó tăng lên mức kháng cự ở 4/8 (0,6103). Kịch bản có thể bị hủy bỏ do phá vỡ mức 0/8 (0,5859), trong trường hợp đó, báo giá có thể giảm xuống mức hỗ trợ ở -1/8 (0,5798).

Đồ thị

Trên M15, ranh giới trên của VoltyChannel bị phá vỡ, làm tăng khả năng tăng giá thêm.

Đồ thị
💡
- Tham gia cộng đồng ZALO Giao Lộ Đầu Tư để trao đổi học hỏi kinh nghiệm chiến lược đầu tư hàng ngày

- Tham khảo kế hoạch giao dịch VÀNG - TIỀN TỆ mới nhất hàng ngày tại TELEGRAM: Giao Lộ Đầu Tư

RoboForex Team