Dòng toán Murrey: Brent, S&P 500

Báo giá Brent nằm trên Đường trung bình động 200 ngày trên D1, cho thấy mức độ phổ biến của xu hướng tăng.

Dòng toán Murrey: Brent, S&P 500
Dòng toán Murrey: Brent, S&P 500
💡
- Tham gia cộng đồng ZALO Giao Lộ Đầu Tư để trao đổi học hỏi kinh nghiệm chiến lược đầu tư hàng ngày

- Tham khảo kế hoạch giao dịch VÀNG - TIỀN TỆ mới nhất hàng ngày tại TELEGRAM: Giao Lộ Đầu Tư

Dầu Brent

Báo giá Brent nằm trên Đường trung bình động 200 ngày trên D1, cho thấy mức độ phổ biến của xu hướng tăng. Chỉ số RSI đã phục hồi từ đường hỗ trợ. Do đó, trong tình huống này, dự kiến ​​sẽ kiểm tra mức 5/8 (90,62), sau đó là sự phá vỡ mức này và giá tăng lên mức kháng cự tại 6/8 (93,75). Kịch bản có thể bị hủy bỏ nếu vượt qua mức 4/8 (87,50). Trong trường hợp này, báo giá có thể giảm xuống mức hỗ trợ ở mức 3/8 (84,38).

Đồ thị

Trên M15, ranh giới trên của VoltyChannel bị phá vỡ, điều này làm tăng khả năng tăng giá thêm.

Đồ thị

S&P 500

Báo giá của S&P 500 nằm trên Đường trung bình động 200 ngày trên D1, cho thấy mức độ phổ biến của xu hướng tăng. Chỉ số RSI đã đạt đến vùng quá bán. Trong tình huống này, giá dự kiến ​​sẽ tăng trên 0/8 (5000.0), sau đó tăng lên mức kháng cự +1/8 (5156.2). Kịch bản có thể bị hủy bỏ bằng cách phá vỡ mức 7/8 (4843,8), trong trường hợp đó giá có thể tiếp tục giảm và đạt mức hỗ trợ tại 6/8 (4687,5).

Đồ thị

Trên M15, việc tăng giá có thể được hỗ trợ thêm bởi sự phá vỡ ranh giới trên của VoltyChannel.

Đồ thị
💡
- Tham gia cộng đồng ZALO Giao Lộ Đầu Tư để trao đổi học hỏi kinh nghiệm chiến lược đầu tư hàng ngày

- Tham khảo kế hoạch giao dịch VÀNG - TIỀN TỆ mới nhất hàng ngày tại TELEGRAM: Giao Lộ Đầu Tư

RoboForex Team