Dòng toán Murrey: EUR/USD, GBP/USD

Báo giá EUR/USD nằm dưới Đường trung bình động 200 ngày trên D1, cho thấy mức độ phổ biến của xu hướng giảm.

Dòng toán Murrey: EUR/USD, GBP/USD
Dòng toán Murrey: EUR/USD, GBP/USD
💡
- Tham gia cộng đồng ZALO Giao Lộ Đầu Tư để trao đổi học hỏi kinh nghiệm chiến lược đầu tư hàng ngày

- Tham khảo kế hoạch giao dịch VÀNG - TIỀN TỆ mới nhất hàng ngày tại TELEGRAM: Giao Lộ Đầu Tư

EUR/USD, “Euro so với đô la Mỹ”

Báo giá EUR/USD nằm dưới Đường trung bình động 200 ngày trên D1, cho thấy mức độ phổ biến của xu hướng giảm. Tuy nhiên, chỉ báo RSI đã đạt đến vùng quá bán. Trong tình huống này, dự kiến ​​sẽ có sự phục hồi từ mức 3/8 (1,0620), sau đó là mức tăng lên mức kháng cự ở mức 4/8 (1,0772). Động thái này được hiểu là sự điều chỉnh của xu hướng giảm. Kịch bản có thể bị hủy bỏ do phá vỡ mức 3/8 (1,0620), trong trường hợp đó, cặp tiền có thể giảm xuống mức hỗ trợ ở mức 2/8 (1,0498).

đồng euro

Trên M15, việc tăng giá có thể được hỗ trợ bởi sự phá vỡ ranh giới trên của VoltyChannel.

đồ thị

GBP/USD, “Bảng Anh so với Đô la Mỹ”

Cặp GBP/USD đứng dưới Đường trung bình động 200 ngày trên D1, cho thấy mức độ phổ biến của một xu hướng giảm. Chỉ báo RSI đã phá vỡ đường hỗ trợ. Trong tình huống này, tỷ giá có thể tiếp tục giảm xuống mức hỗ trợ gần nhất ở mức 1/8 (1,2329). Kịch bản này có thể bị hủy bỏ bằng cách tăng lên trên 2/8 (1,2451), trong trường hợp đó, giá có thể điều chỉnh về mức kháng cự tại 3/8 (1,2573).

gbpusd

Trên M15, ranh giới dưới của VoltyChannel bị phá vỡ, điều này làm tăng khả năng giá giảm thêm.

GBPUSD
💡
- Tham gia cộng đồng ZALO Giao Lộ Đầu Tư để trao đổi học hỏi kinh nghiệm chiến lược đầu tư hàng ngày

- Tham khảo kế hoạch giao dịch VÀNG - TIỀN TỆ mới nhất hàng ngày tại TELEGRAM: Giao Lộ Đầu Tư

RoboForex Team