Dòng toán Murrey: USD/CHF, XAU/USD

Trên khung thời gian M15, báo giá USDCHF hiện ở trên Đường trung bình động 200 ngày, cho thấy xu hướng tăng đang thịnh hành.

Dòng toán Murrey: USD/CHF, XAU/USD
Dòng toán Murrey: USD/CHF, XAU/USD

USD/CHF, "Đô la Mỹ so với Franc Thụy Sĩ"

Trên khung thời gian M15, báo giá USDCHF hiện ở trên Đường trung bình động 200 ngày, cho thấy xu hướng tăng đang thịnh hành. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) đã phá vỡ đường kháng cự. Trong kịch bản này, dự đoán xu hướng đi lên tiếp theo hướng tới ngưỡng kháng cự gần nhất là 7/8 (0,9155), tiếp theo là giá tăng lên ngưỡng kháng cự ở 8/8 (0,9277). Tuy nhiên, sự đột phá xuống dưới mức hỗ trợ 6/8 (0,9033) có thể vô hiệu hóa kịch bản này, có khả năng dẫn đến sự sụt giảm xuống mức 5/8 (0,8911).

USDCHf

Trên khung thời gian M15, đường trên của chỉ báo VoltyChannel đã bị phá vỡ, làm tăng khả năng tăng giá hơn nữa.

USDCHF

XAU/USD, “Vàng so với đô la Mỹ”

Trên khung thời gian D1, giá vàng hiện ở trên Đường trung bình động 200 ngày, cho thấy xu hướng tăng đang thịnh hành. Chỉ số RSI đang kiểm tra đường hỗ trợ. Trong kịch bản này, chúng tôi dự đoán sẽ có sự đột phá trên mức 3/8 (2375,00), sau đó là giá tăng thêm về phía ngưỡng kháng cự tại 4/8 (2500,00). Tuy nhiên, việc phá vỡ dưới mức 2/8 (2250,00) có thể làm mất hiệu lực kịch bản này, có khả năng dẫn đến sự sụt giảm về mức hỗ trợ 1/8 (2125,00).

HAUUSD

Trên khung thời gian M15, việc vi phạm đường trên của chỉ báo VoltyChannel sẽ cung cấp thêm hỗ trợ cho sự tăng trưởng giá.

HAUUSD
💡
- Tham gia cộng đồng ZALO Giao Lộ Đầu Tư để trao đổi học hỏi kinh nghiệm chiến lược đầu tư hàng ngày

- Tham khảo kế hoạch giao dịch VÀNG - TIỀN TỆ mới nhất hàng ngày tại TELEGRAM: Giao Lộ Đầu Tư

RoboForex Team