ECB's Lane: Dữ liệu lạm phát tháng 6 có vẻ phù hợp với đánh giá của chúng tôi

Nhà kinh tế trưởng Philip Lane của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) cho biết hôm thứ Ba rằng "Dữ liệu lạm phát tháng 6 có vẻ phù hợp với đánh giá của chúng tôi".

ECB's Lane: Dữ liệu lạm phát tháng 6 có vẻ phù hợp với đánh giá của chúng tôi
ECB's Lane Dữ liệu lạm phát tháng 6 có vẻ phù hợp với đánh giá của chúng tôi

Nhà kinh tế trưởng Philip Lane của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) cho biết hôm thứ Ba rằng "Dữ liệu lạm phát tháng 6 có vẻ phù hợp với đánh giá của chúng tôi".

Bình luận thêm

Lạm phát dịch vụ vẫn là vấn đề đáng lo ngại.

Cần dành chút thời gian để đánh giá lạm phát.

TIN TỨC LIÊN QUAN

💡
- Tham gia cộng đồng ZALO Giao Lộ Đầu Tư để trao đổi học hỏi kinh nghiệm chiến lược đầu tư hàng ngày

- Tham khảo kế hoạch giao dịch VÀNG - TIỀN TỆ mới nhất hàng ngày tại TELEGRAM: Giao Lộ Đầu Tư

Dhwani Mehta