EUR/USD khởi động lại tăng, liệu phe bò có thể tiếp quản?

Nhìn vào biểu đồ 4 giờ , cặp tiền này thậm chí còn ổn định trên mức trung bình động đơn giản 200 (màu xanh lá cây, 4 giờ) và đường trung bình động đơn giản 100 (màu đỏ, 4 giờ).

EUR/USD khởi động lại tăng, liệu phe bò có thể tiếp quản?
EUR/USD khởi động lại tăng, liệu phe bò có thể tiếp quản?

Điểm nổi bật chính

  • EUR/USD bắt đầu mức tăng mới trên ngưỡng kháng cự 1,0820.
  • Đường xu hướng tăng quan trọng đang hình thành với mức hỗ trợ 1,0825 trên biểu đồ 4 giờ.

Phân tích kỹ thuật EUR/USD

Nhìn vào biểu đồ 4 giờ , cặp tiền này thậm chí còn ổn định trên mức trung bình động đơn giản 200 (màu xanh lá cây, 4 giờ) và đường trung bình động đơn giản 100 (màu đỏ, 4 giờ). Đã có sự dịch chuyển lên trên ngưỡng kháng cự 1,0850.

Cặp tiền này đã giao dịch ở mức cao tới 1,0895 trước khi có một đợt giảm giá nhỏ. Cặp tiền này đã giảm xuống dưới mức thoái lui Fib 23,6% của bước đi lên từ mức dao động thấp 1,0723 lên mức cao 1,0895. Tuy nhiên, xu hướng tăng đang hoạt động trên mức 1,0820.

Ngoài ra còn có một đường xu hướng tăng quan trọng đang hình thành với mức hỗ trợ 1,0825 trên cùng biểu đồ. Hỗ trợ chính tiếp theo là ở mức 1.0810. Nếu có sự phá vỡ nhược điểm xuống dưới mức hỗ trợ 1,0810 thì cặp tiền này có thể kiểm tra mức 1,0750.

Ở phía tăng điểm, mức kháng cự chính đầu tiên là gần 1,0895. Một động thái rõ ràng trên ngưỡng kháng cự 1,0895 có thể đưa nó về mức 1,0920. Bất kỳ mức tăng nào nữa có thể yêu cầu tiến tới mức 1,0965 trong thời gian tới.

💡
- Tham gia cộng đồng ZALO Giao Lộ Đầu Tư để trao đổi học hỏi kinh nghiệm chiến lược đầu tư hàng ngày

- Tham khảo kế hoạch giao dịch VÀNG - TIỀN TỆ mới nhất hàng ngày tại TELEGRAM: Giao Lộ Đầu Tư

Aayush Jindal

Đọc thêm