Hợp đồng GDP quý 1 của Nhật Bản 0,5% theo quý so với -0,5% dự kiến

Hợp đồng GDP quý 1 của Nhật Bản 0,5% theo quý so với -0,5% dự kiến
Hợp đồng GDP quý 1 của Nhật Bản 0,5% theo quý so với -0,5% dự kiến

Văn phòng Nội các cho biết hôm thứ Hai rằng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nhật Bản trong quý đầu tiên (Q1) giảm 0,5% theo quý so với -0,5% dự kiến ​​và -0,5% trước đó.

Hơn nữa, GDP hàng năm giảm 1,8% trong Q1 so với kỳ vọng là -1,9% và mức đọc trước đó là -2,0%.

Phản ứng của thị trường trước dữ liệu GDP của Nhật Bản

Theo những con số tăng trưởng của Nhật Bản, cặp USD/JPY tăng 0,06% trong ngày để giao dịch ở mức 156,85

💡
- Tham gia cộng đồng ZALO Giao Lộ Đầu Tư để trao đổi học hỏi kinh nghiệm chiến lược đầu tư hàng ngày

- Tham khảo kế hoạch giao dịch VÀNG - TIỀN TỆ mới nhất hàng ngày tại TELEGRAM: Giao Lộ Đầu Tư

- Tham gia cộng đồng TELEGRAM Giao Lộ Đầu Tư để trao đổi học hỏi kinh nghiệm chiến lược đầu tư hàng ngày

Lallalit Srijandorn

Đọc thêm