IMF nâng mục tiêu tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc từ 4,6% lên 5% vào năm 2024

IMF nâng mục tiêu tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc từ 4,6% lên 5% vào năm 2024
IMF nâng mục tiêu tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc từ 4,6% lên 5% vào năm 2024

Sau khi nâng mục tiêu tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc từ 4,6% lên 5% vào năm 2024, Phó Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã ca ngợi nỗ lực của Trung Quốc trong việc thúc đẩy thị trường bất động sản.

Trích dẫn chính

Chúng tôi thấy có phạm vi cho một gói chính sách toàn diện hơn để giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực bất động sản.

Các nguồn lực của chính quyền trung ương nên được triển khai để giúp đỡ người mua những ngôi nhà chưa hoàn thiện đã bán trước.

Các chính sách kinh tế vĩ mô cần hỗ trợ nhu cầu trong nước và giảm thiểu rủi ro bên ngoài.

Chính sách nên ưu tiên hỗ trợ của chính phủ trung ương cho lĩnh vực bất động sản.

Hoan nghênh các biện pháp chính sách tiền tệ được thực hiện từ năm 2024 đến nay.

💡
- Tham gia cộng đồng ZALO Giao Lộ Đầu Tư để trao đổi học hỏi kinh nghiệm chiến lược đầu tư hàng ngày

- Tham khảo kế hoạch giao dịch VÀNG - TIỀN TỆ mới nhất hàng ngày tại TELEGRAM: Giao Lộ Đầu Tư

Dhwani Mehta