Kế hoạch giao dịch BTC/USD ngày 01/07/2024. Bitcoin phải đối mặt với một tuần đầy biến động, các nhà phân tích dự đoán BTC sẽ tăng giá

Theo dữ liệu của Glassnode, tính đến ngày 30 tháng 6, dữ liệu cho thấy có hơn 1 triệu địa chỉ ví nắm giữ tối thiểu một Bitcoin. Gần 82% người nắm giữ Bitcoin hiện đang có lãi khi giá BTC ổn định ở mức trên 61.500 đô la.

Kế hoạch giao dịch BTC/USD ngày 01/07/2024. Bitcoin phải đối mặt với một tuần đầy biến động, các nhà phân tích dự đoán BTC sẽ tăng giá
Kế hoạch giao dịch BTC/USD ngày 01/07/2024. Bitcoin phải đối mặt với một tuần đầy biến động, các nhà phân tích dự đoán BTC sẽ tăng giá

GÓC NHÌN THỊ TRƯỜNG:

Theo dữ liệu của Glassnode vào ngày 30 tháng 6, số địa chỉ ví Bitcoin (BTC) nắm giữ ít nhất một Bitcoin đã vượt mốc 1 triệu. Phần lớn người nắm giữ BTC đều có lãi ở mức giá hiện tại và các nhà phân tích dự đoán một đợt tăng giá đối với tài sản lớn nhất theo vốn hóa thị trường.

Dữ liệu của Glassnode cho thấy sự gia tăng nhất quán về số lượng địa chỉ ví nắm giữ ít nhất một Bitcoin . Hơn một triệu ví chứa ít nhất một Bitcoin, thúc đẩy luận điểm tăng giá cho loại tiền điện tử lớn nhất.

Mặc dù có khả năng người nắm giữ sẽ thu lợi nhuận, nhưng các hoạt động thu lợi nhuận trong vài tháng qua vẫn chưa tác động tiêu cực đến giá Bitcoin .

💡
- Cộng đồng giao lưu và học hỏi phương pháp quản lý vốn, xử lý lệnh âm tài khoản, phương pháp giao dịch, chiến lược đầu tư vàng, ngoại tệ ngắn - trung - dài hạn, cùng ZOOM giao dịch thực chiến tin tức phiên Mỹ hàng ngày từ thứ hai đến thứ sáu.

- Tham gia cộng đồng ZALO: TẠI ĐÂY
- Tham khảo tín hiệu giao dịch TELEGRAM: TẠI ĐÂY

GÓC NHÌN KỸ THUẬT:

Tại các khung thời gian lớn (MN, W1, D1):

  • BTC/USD tại khung MN, W1, D1 nằm trong sóng tăng.

Tại các khung thời gian trong ngày (H4, H1, M30):

  • BTC/USD tại khung H4 nằm trong sóng giảm.
  • BTC/USD tại khung H1 chưa xuất hiện xác nhận tăng.
  • BTC/USD tại khung M30 nằm trong sóng tăng.

Tại các khung thời gian nhỏ để tìm điểm vào lệnh (M15, M5):

  • BTC/USD tại khung M15, M5 nằm trong sóng tăng ngắn hạn.

KẾ HOẠCH GIAO DỊCH TRONG NGÀY:

Kế hoạch Vùng giá Cắt lỗ (SL) Chốt lời (TP)
Sell 64600 65100 63600
Buy 61900 61400 62900
Buy 61300 60800 62300
💡
- Các bài viết và nhận định thị trường của Phan Trọng: TẠI ĐÂY

Đọc thêm