Kế hoạch giao dịch BTC/USD ngày 24/04/2024. Giá Bitcoin giữ trên 66.000 USD

Morgan Stanley đã nộp bản cáo bạch để bổ sung khả năng tiếp cận BTC vào hai quỹ của họ. Giám đốc điều hành Kraken, Dave Ripley cho biết thị trường đang đi trước một chút so với kế hoạch sau 73.777 USD ATH trước halving.

Kế hoạch giao dịch BTC/USD ngày 24/04/2024. Giá Bitcoin giữ trên 66.000 USD

GÓC NHÌN THỊ TRƯỜNG:

Giá Bitcoin (BTC) vẫn nằm trong phạm vi giới hạn, giữ trên mức 63.000 USD, trong khi mức tăng của nó bị giới hạn dưới 68.000 USD, đi ngược lại hoặc trì hoãn giả định rằng đợt halving thứ tư sẽ là một kết quả 'bán tin tức'. Trong khi Kraken để lại nhiều điều phải suy ngẫm về việc sau halving, các báo cáo cho thấy Morgan Stanley muốn tăng cường khả năng tiếp xúc với các quỹ giao dịch trao đổi BTC (ETF) trong hai quỹ của mình.

Ngân hàng đầu tư đa quốc gia của Mỹ Morgan Stanley đã nộp bản cáo bạch để bổ sung mức độ tiếp xúc với BTC vào hai quỹ của họ, Danh mục Khám phá và Tăng trưởng. Nó xuất hiện sau khi công ty dịch vụ tài chính nộp đơn xin tiếp xúc với Bitcoin ETF ở 12 quỹ khác vào đầu tháng.

💡
- Cộng đồng giao lưu và học hỏi phương pháp quản lý vốn, xử lý lệnh âm tài khoản, phương pháp giao dịch, chiến lược đầu tư vàng, ngoại tệ ngắn - trung - dài hạn, cùng ZOOM giao dịch thực chiến tin tức phiên Mỹ hàng ngày từ thứ hai đến thứ sáu.

- Tham gia cộng đồng ZALO: TẠI ĐÂY
- Tham khảo tín hiệu giao dịch trên TELEGRAM: TẠI ĐÂY

GÓC NHÌN KỸ THUẬT:

Tại các khung thời gian lớn (MN, W1, D1):

  • BTC/USD tại khung MN, W1, D1 nằm trong sóng tăng.

Tại các khung thời gian trong ngày (H4, H1, M30):

  • BTC/USD tại khung H4 nằm trong sóng giảm yếu.
  • BTC/USD tại khung H1, M30 nằm trong sóng tăng.

Tại các khung thời gian nhỏ để tìm điểm vào lệnh (M15, M5):

  • BTC/USD tại khung M15 nằm trong sóng tăng ngắn hạn.
  • BTC/USD tại khung M5 đi ngang.

KẾ HOẠCH GIAO DỊCH TRONG NGÀY:

Kế hoạch Vùng giá Cắt lỗ (SL) Chốt lời (TP)
Buy 65400 64900 66400
Buy 64900 64400 65900
💡
Các bài viết và nhận định thị trường của Mr. Phan Trọng: TẠI ĐÂY