Kế hoạch giao dịch XAU/USD ngày 21/5/2024. Biểu đồ cho thấy giá vàng đang trong một xu hướng giảm ngắn hạn sau khi đạt đỉnh cao vào ngày 20.

Biểu đồ hiện tại cho thấy các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng mà nhà giao dịch cần theo dõi để đưa ra quyết định vào lệnh và thoát lệnh hợp lý.

Kế hoạch giao dịch XAU/USD ngày 21/5/2024. Biểu đồ cho thấy giá vàng đang trong một xu hướng giảm ngắn hạn sau khi đạt đỉnh cao vào ngày 20.

1. Phân Tích Xu Hướng:

 • Hiện tại, giá đang di chuyển xuống gần vùng hỗ trợ.

2. Các Mức Giá Quan Trọng:

 • Mức kháng cự: Khoảng 2436.66 USD. Đây là mức giá cao nhất gần đây mà giá đã chạm vào trước khi điều chỉnh giảm.
 • Mức hỗ trợ: Khoảng 2406.33 USD. Đây là mức giá thấp mà giá đã chạm vào trước khi có dấu hiệu phục hồi.

3. Điểm Vào Lệnh và Thoát Lệnh:

Điểm Vào Lệnh:

 • Điểm vào lệnh mua (Long Entry): Khi giá vượt qua mức kháng cự 2436.66 USD và duy trì trên mức này trong một khoảng thời gian nhất định, có thể xem đây là tín hiệu vào lệnh mua.
 • Lý do: Điều này cho thấy xu hướng tăng có thể tiếp tục sau đợt điều chỉnh ngắn hạn.
 • Điểm vào lệnh bán (Short Entry): Khi giá phá vỡ mức hỗ trợ 2406.33 USD và duy trì dưới mức này, có thể xem đây là tín hiệu vào lệnh bán.
 • Lý do: Điều này cho thấy xu hướng giảm có thể tiếp tục sau khi giá không giữ được mức hỗ trợ quan trọng.

Điểm Thoát Lệnh:

Thoát lệnh mua (Long Exit): Khi giá đạt đến các mức kháng cự tiếp theo hoặc có dấu hiệu đảo chiều giảm. Mức kháng cự tiềm năng tiếp theo có thể là vùng 2450.00 USD.

 • Stop Loss (cắt lỗ) cho lệnh mua: Đặt ở mức giá 2406.33 USD (mức hỗ trợ), để bảo vệ tài khoản khỏi các biến động tiêu cực.

Thoát lệnh bán (Short Exit): Khi giá chạm đến các mức hỗ trợ tiếp theo hoặc có dấu hiệu đảo chiều tăng. Mức hỗ trợ tiềm năng tiếp theo có thể là vùng 2390.00 USD.

 • Stop Loss (cắt lỗ) cho lệnh bán: Đặt ở mức giá 2436.66 USD (mức kháng cự), để bảo vệ tài khoản khỏi các biến động tiêu cực.

4. Quản Lý Rủi Ro:

 • Tỷ lệ Rủi ro/Lợi nhuận (Risk/Reward Ratio): Luôn đảm bảo tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận ở mức tối thiểu là 1:2. Điều này có nghĩa là mức lợi nhuận tiềm năng phải gấp đôi mức rủi ro chấp nhận.
 • Kích thước vị thế (Position Size): Điều chỉnh kích thước vị thế dựa trên tổng số vốn giao dịch để không rủi ro quá 1-2% tài khoản trong mỗi giao dịch
💡
- Cộng đồng giao lưu và học hỏi phương pháp quản lý vốn, xử lý lệnh âm tài khoản, phương pháp giao dịch, chiến lược đầu tư vàng, ngoại tệ ngắn - trung - dài hạn, cùng ZOOM giao dịch thực chiến tin tức phiên Mỹ hàng ngày từ thứ hai đến thứ sáu.

- Tham gia cộng đồng ZALO: TẠI ĐÂY
- Tham khảo tín hiệu giao dịch trên TELEGRAM: TẠI ĐÂY