Kim loại quý chững lại trong bối cảnh USD mạnh lên - TDS

Ryan McKay, chiến lược gia hàng hóa cao cấp của TDS, lưu ý: Kim loại quý đang mất đi một chút động lực trong bối cảnh đồng đô la Mỹ (USD) tăng giá

Kim loại quý chững lại trong bối cảnh USD mạnh lên - TDS
Kim loại quý chững lại trong bối cảnh USD mạnh lên - TDS

Ryan McKay, chiến lược gia hàng hóa cao cấp của TDS, lưu ý: Kim loại quý đang mất đi một chút động lực trong bối cảnh đồng đô la Mỹ (USD) tăng giá

Dữ liệu kinh tế ảnh hưởng đến nhu cầu vàng

“Trong tương lai, các nhà giao dịch đang theo dõi dữ liệu như diều hâu và một loạt dữ liệu kinh tế trong tuần này có thể ảnh hưởng đến nhu cầu vàng (XAU/USD) của nhóm vĩ mô.”

“Dữ liệu PCE sẽ được ưu tiên hàng đầu sau dữ liệu CPI và PPI đồng thuận dưới đây và chúng tôi mong đợi phân khúc cốt lõi sẽ tăng trưởng với tốc độ hàng tháng nhẹ nhất trong năm ở mức 0,13%. Những dấu hiệu khác cho thấy lạm phát đang giảm bớt có thể bắt đầu tạo ra sự chắc chắn hơn về lộ trình cắt giảm của Fed.”

“Tuy nhiên, mặt khác, chúng tôi thấy chỉ có phạm vi hạn chế cho nhược điểm nếu dữ liệu trở nên nóng. Thật vậy, CTA giữ mức an toàn trên 2.200 USD/oz trước bất kỳ hoạt động bán nguyên liệu nào, trong khi nhu cầu vật chất từ ​​các ngân hàng trung ương và nhu cầu kim loại quý châu Á tiếp tục hỗ trợ thị trường.”

💡
- Tham gia cộng đồng ZALO Giao Lộ Đầu Tư để trao đổi học hỏi kinh nghiệm chiến lược đầu tư hàng ngày

- Tham khảo kế hoạch giao dịch VÀNG - TIỀN TỆ mới nhất hàng ngày tại TELEGRAM: Giao Lộ Đầu Tư

FXStreet