Lagarde của ECB: Lãi suất không theo đường giảm tuyến tính, ECB có thể giữ lâu hơn

Lagarde của ECB: Lãi suất không theo đường giảm tuyến tính, ECB có thể giữ lâu hơn
Lagarde của ECB Lãi suất không theo đường giảm tuyến tính, ECB có thể giữ lâu hơn

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) Christine Lagarde lưu ý rằng lãi suất không bị giới hạn ở mức giảm ổn định, cảnh báo thị trường rằng kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất tùy theo thời gian sẽ không hữu ích cho các mục tiêu của ECB.

Điểm nổi bật chính

Lãi suất không nhất thiết phải theo đường giảm tuyến tính, có thể có những giai đoạn chúng ta giữ nguyên.

Có khả năng ECB sẽ giữ lãi suất lâu hơn một cuộc họp.

Hướng dẫn phụ thuộc vào thời gian về tỷ lệ không hữu ích.

Tôi muốn thấy sự thay đổi của chi phí lao động và lợi nhuận doanh nghiệp.

💡
- Tham gia cộng đồng ZALO Giao Lộ Đầu Tư để trao đổi học hỏi kinh nghiệm chiến lược đầu tư hàng ngày

- Tham khảo kế hoạch giao dịch VÀNG - TIỀN TỆ mới nhất hàng ngày tại TELEGRAM: Giao Lộ Đầu Tư

- Tham gia cộng đồng TELEGRAM Giao Lộ Đầu Tư để trao đổi học hỏi kinh nghiệm chiến lược đầu tư hàng ngày

Joshua Gibson