Ngân sách New Zealand 2024: Kho bạc dự đoán lạm phát sẽ giảm xuống dưới 3% trong quý 3 năm 2024, xuống 2% vào khoảng năm 2026

Bộ trưởng Tài chính New Zealand (NZ) Nicola Willis đã trình bày báo cáo Ngân sách hàng năm của chính phủ cho năm 2024, với những điểm nổi bật chính được liệt kê dưới đây.

Ngân sách New Zealand 2024: Kho bạc dự đoán lạm phát sẽ giảm xuống dưới 3% trong quý 3 năm 2024, xuống 2% vào khoảng năm 2026
Ngân sách New Zealand 2024: Kho bạc dự đoán lạm phát sẽ giảm xuống dưới 3% trong quý 3 năm 2024, xuống 2% vào khoảng năm 2026

Bộ trưởng Tài chính New Zealand (NZ) Nicola Willis đã trình bày báo cáo Ngân sách hàng năm của chính phủ cho năm 2024, với những điểm nổi bật chính được liệt kê dưới đây.

New Zealand nhận thấy số dư hoạt động năm 2023/24 trước khi lãi, lỗ -11,07 tỷ đô la New Zealand (HYEFU -9,32 tỷ đô la New Zealand).

New Zealand dự kiến ​​GDP 2024/25 là 1,7% (HYEFU 1,5%).

Chính phủ New Zealand dự báo thặng dư obegal sẽ quay trở lại vào năm 2027/28 (HYEFU 2026/27).

New Zealand dự kiến ​​nợ ròng năm 2023/24 là 43,1% GDP (HYEFU 43,5%).

Tỷ lệ thất nghiệp ở New Zealand đạt mức 5,2% vào năm 2024/25 (hyefu 5,2%).

Quyết tâm đưa obegal trở lại thặng dư vào năm 2027-28.

Việc giảm thuế được tài trợ hoàn toàn từ các sáng kiến ​​tiết kiệm, doanh thu.

Kho bạc New Zealand chứng kiến ​​GDP của New Zealand giảm trong nửa đầu năm 2024, tăng trưởng trong nửa đầu năm 2024.

Kho bạc New Zealand dự kiến ​​lạm phát sẽ giảm xuống dưới 3% trong quý 3 năm 2024, xuống còn 2% vào khoảng năm 2026.

Riêng biệt, Văn phòng quản lý nợ (DMO) của New Zelanad cho biết tổng lượng phát hành trái phiếu năm 2024/25 tăng lên 38 tỷ đô la New Zealand từ 36 tỷ đô la New Zealand trong bản cập nhật nửa năm.

DMO New Zealand đã lên kế hoạch phát hành tổng trái phiếu trong 4 năm tính đến tháng 6 năm 2028 hiện đạt tổng trị giá 126 tỷ đô la New Zealand, tăng từ 114 tỷ đô la New Zealand trong bản cập nhật nửa năm.

💡
- Tham gia cộng đồng ZALO Giao Lộ Đầu Tư để trao đổi học hỏi kinh nghiệm chiến lược đầu tư hàng ngày

- Tham khảo kế hoạch giao dịch VÀNG - TIỀN TỆ mới nhất hàng ngày tại TELEGRAM: Giao Lộ Đầu Tư

Dhwani Mehta

Đọc thêm