Nhận định kế hoạch giao dịch EUR/USD ngày 23/05/2024

Biểu đồ cho thấy một thiết lập tăng giá ngắn hạn tiềm năng trong xu hướng giảm lớn hơn. Các nhà giao dịch nên cẩn thận và đảm bảo tuân thủ kế hoạch giao dịch và quy tắc quản lý rủi ro của mình.

Nhận định kế hoạch giao dịch EUR/USD ngày 23/05/2024

Biểu đồ EUR/USD khung thời gian 1 giờ, đây là một số quan sát chính:

Phân Tích Xu Hướng:

 • Biểu đồ cho thấy xu hướng giảm gần đây được chỉ ra bởi loạt đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn.
 • Giá hiện tại đang cố gắng hồi phục, thể hiện qua một vài nến xanh gần đây.

Hỗ Trợ và Kháng Cự:

 • Mức hỗ trợ khoảng 1.08280, đã được thử nghiệm gần đây.
 • Mức kháng cự khoảng 1.08450, nơi giá đã gặp sự từ chối trong quá khứ.

Mẫu Hình Nến:

 • Một sự đảo chiều tăng giá tiềm năng được gợi ý bởi sự hình thành của một vài nến xanh sau loạt nến đỏ.
 • Vị trí hiện tại dường như chỉ ra một sự hồi phục trong xu hướng giảm lớn hơn, gợi ý một chuyển động lên tạm thời.

Chỉ Báo:

 • Biểu đồ sử dụng EMA (Đường Trung Bình Động) với các chu kỳ 20, 50, 100 và 200. Vị trí của các EMA này có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về sức mạnh và hướng của xu hướng.
 • Các chỉ báo EMA có khả năng cho thấy sự sắp xếp giảm giá (với các EMA ngắn hạn dưới các EMA dài hạn), củng cố xu hướng giảm tổng thể.

Thiết Lập Giao Dịch:

 • Hộp màu xanh lá cây và màu đỏ nổi bật cho thấy một thiết lập giao dịch tiềm năng.
 • Hộp màu xanh lá cây đại diện cho khu vực chốt lời trong khi hộp màu đỏ đại diện cho khu vực cắt lỗ.

Chiến Lược Giao Dịch Có Thể:

 • Điểm Vào: Cân nhắc vào lệnh mua nếu giá duy trì trên mức hỗ trợ hiện tại (khoảng 1.08280) và cho thấy đà tăng mạnh.
 • Cắt Lỗ: Đặt cắt lỗ ngay dưới đáy gần đây (khoảng 1.08230) để quản lý rủi ro.
 • Chốt Lời: Nhắm đến mức kháng cự trước đó (khoảng 1.08450) hoặc cao hơn nếu giá vượt qua mức này.

Quản Lý Rủi Ro:

 • Luôn đảm bảo quản lý rủi ro hợp lý bằng cách không mạo hiểm hơn 1-2% vốn giao dịch của bạn trong một lệnh.
 • Theo dõi chặt chẽ lệnh để phát hiện bất kỳ dấu hiệu đảo chiều hoặc suy yếu trong chuyển động tăng.

Kết Luận:

Biểu đồ cho thấy một thiết lập tăng giá ngắn hạn tiềm năng trong xu hướng giảm lớn hơn. Các nhà giao dịch nên cẩn thận và đảm bảo tuân thủ kế hoạch giao dịch và quy tắc quản lý rủi ro của mình.

💡
- Cộng đồng giao lưu và học hỏi phương pháp quản lý vốn, xử lý lệnh âm tài khoản, phương pháp giao dịch, chiến lược đầu tư vàng, ngoại tệ ngắn - trung - dài hạn, cùng ZOOM giao dịch thực chiến tin tức phiên Mỹ hàng ngày từ thứ hai đến thứ sáu.

- Tham gia cộng đồng ZALO: TẠI ĐÂY
- Tham khảo tín hiệu giao dịch trên TELEGRAM: TẠI ĐÂY