Niềm tin kinh doanh của NZIER New Zealand tiếp tục giảm trong quý 2

Niềm tin kinh doanh của NZIER New Zealand tiếp tục giảm trong quý 2
Niềm tin kinh doanh của NZIER New Zealand tiếp tục giảm trong quý 2

Theo Viện Nghiên cứu Kinh tế New Zealand (NZIER), tổng hợp Niềm tin Kinh doanh cho thấy sự suy giảm tiếp theo trong các cuộc khảo sát triển vọng hoạt động kinh doanh. NZIER lưu ý rằng có tới 35% các công ty New Zealand dự kiến ​​triển vọng kinh tế sẽ xấu đi theo cơ sở điều chỉnh theo mùa.

Hoạt động giao dịch của công ty giảm, với 28% số người được hỏi ghi nhận sự suy giảm trong hoạt động kinh doanh trong quý 6.

Theo Christina Leung, Phó Tổng giám đốc điều hành (Auckland) & Trưởng phòng Dịch vụ thành viên của NZIER, "Với khoảng 60 phần trăm các khoản thế chấp phải định giá lại trong vòng 12 tháng tới và thị trường lao động đang suy yếu, chúng tôi dự đoán những diễn biến này sẽ ảnh hưởng đến niềm tin của người tiêu dùng và chi tiêu bán lẻ trong năm tới. Môi trường lãi suất cao hơn và sự không chắc chắn gia tăng về triển vọng đã khiến các doanh nghiệp thận trọng hơn nhiều về việc tuyển dụng và đầu tư."

💡
- Tham gia cộng đồng ZALO Giao Lộ Đầu Tư để trao đổi học hỏi kinh nghiệm chiến lược đầu tư hàng ngày

- Tham khảo kế hoạch giao dịch VÀNG - TIỀN TỆ mới nhất hàng ngày tại TELEGRAM: Giao Lộ Đầu Tư

Joshua Gibson

Đọc thêm