Phân Tích Chiến Lược 22/05/2024 Bán EUR/USD: Lợi Nhuận Tiềm Năng Gấp Đôi Rủi Ro

Kỳ Vọng Giá Giảm Của EUR/USD khung thời gian 15 phút chiến lược tham khảo, quản lý vốn chặt chẽ

Phân Tích Chiến Lược 22/05/2024 Bán EUR/USD: Lợi Nhuận Tiềm Năng Gấp Đôi Rủi Ro
Biểu đồ EUR/USD trên khung thời gian 15 phút

Giao Dịch EUR/USD Với EMA: Chiến Lược Ngắn Hạn và Phân Tích Kỹ Thuật

Phân tích biểu đồ

Biểu đồ EUR/USD trên khung thời gian 15 phút. Biểu đồ bao gồm các tính năng phân tích kỹ thuật như nến, đường EMA (Đường Trung Bình Động Lũy Thừa), và vị trí giao dịch được đánh dấu với mức giá vào lệnh, dừng lỗ và chốt lời.

Các yếu tố chính:

 1. Khung thời gian: Biểu đồ được đặt ở khung thời gian 15 phút.
 2. Nến: Các mẫu hình nến chỉ ra biến động giá trong mỗi 15 phút.
 3. EMA: Đường Trung Bình Động Lũy Thừa cho 20, 50, 100 và 200 chu kỳ được chỉ định nhưng không hiển thị rõ ràng.
 4. Vị trí giao dịch:
 • Giá vào lệnh: Khoảng 1.08620.
 • Dừng lỗ: Tại 1.08646.
 • Chốt lời: Tại 1.08573.
 • Tỷ lệ Rủi ro/Lợi nhuận: 2.17, cho thấy lợi nhuận tiềm năng gấp 2.17 lần rủi ro.

Phân tích

 • Biến động giá hiện tại: Giá hiện tại nằm ngay trên điểm vào lệnh tại 1.08620.
 • Mức Dừng lỗ và Chốt lời: Dừng lỗ được đặt tại 1.08646, ngay trên điểm vào lệnh, cho thấy chiến lược quản lý rủi ro chặt chẽ. Mức chốt lời được đặt tại 1.08573, cho thấy kỳ vọng giá sẽ giảm xuống.
 • Quản lý rủi ro: Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận 2.17 cho thấy setup giao dịch có lợi, với lợi nhuận tiềm năng lớn hơn gấp đôi rủi ro.

Chiến lược tiềm năng

 • Vị trí Bán: Setup giao dịch cho thấy vị trí bán (bán EUR/USD) với kỳ vọng giá sẽ giảm xuống.
 • Điều kiện thị trường: Cần xem xét điều kiện thị trường tổng thể, bao gồm tin tức, dữ liệu kinh tế và xu hướng rộng hơn có thể ảnh hưởng đến cặp tiền EUR/USD.

Khuyến nghị

 1. Theo dõi các mức EMA: Theo dõi các mức EMA để xác nhận thêm về hướng của xu hướng.
 2. Xem xét các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng: Ngoài các mức giá vào lệnh, dừng lỗ và chốt lời đã đánh dấu, cân nhắc các mức hỗ trợ và kháng cự khác trên các khung thời gian cao hơn.
 3. Tin tức và sự kiện kinh tế: Cập nhật các sự kiện kinh tế hoặc tin tức quan trọng có thể ảnh hưởng đến cặp EUR/USD vì chúng có thể ảnh hưởng đến kết quả giao dịch.
💡
- Cộng đồng giao lưu và học hỏi phương pháp quản lý vốn, xử lý lệnh âm tài khoản, phương pháp giao dịch, chiến lược đầu tư vàng, ngoại tệ ngắn - trung - dài hạn, cùng ZOOM giao dịch thực chiến tin tức phiên Mỹ hàng ngày từ thứ hai đến thứ sáu.

- Tham gia cộng đồng ZALO: TẠI ĐÂY
- Tham khảo tín hiệu giao dịch trên TELEGRAM: TẠI ĐÂY

Đọc thêm