Phân tích đám mây Ichimoku: EUR/USD, NZD/USD, USD/CAD

EURUSD đã củng cố dưới đường biên dưới của kênh tăng giá. Cặp đôi đang di chuyển bên trong Đám mây Ichimoku, gợi ý một chuyển động đi ngang.

Phân tích đám mây Ichimoku: EUR/USD, NZD/USD, USD/CAD
Phân tích đám mây Ichimoku EURUSD, NZDUSD, USDCAD

EUR/USD, “Euro so với đô la Mỹ”

EURUSD đã củng cố dưới đường biên dưới của kênh tăng giá. Cặp đôi đang di chuyển bên trong Đám mây Ichimoku, gợi ý một chuyển động đi ngang. Dự kiến ​​sẽ kiểm tra ranh giới trên của chỉ báo Đám mây ở mức 1,0845, sau đó giảm xuống 1,0695. Sự phục hồi từ ranh giới dưới của kênh tăng giá sẽ báo hiệu sự sụt giảm của báo giá. Kịch bản này có thể bị vô hiệu bởi ranh giới trên của Đám mây, với mức giá đảm bảo trên 1,0885, cho thấy mức tăng lên 1,0975. Ngược lại, mức giảm có thể được xác nhận bằng việc phá vỡ ranh giới dưới của kênh tăng dần, với mức giá đảm bảo dưới 1,0785.

Đồ thị

NZD/USD, “Đô la New Zealand so với đô la Mỹ”

NZDUSD đang kiểm tra các đường tín hiệu chỉ báo. Cặp tiền này đang vượt lên trên Đám mây Ichimoku, điều này cho thấy xu hướng tăng. Dự kiến ​​sẽ kiểm tra ranh giới trên của Đám mây ở mức 0,6095, sau đó là mức tăng lên 0,6235. Một tín hiệu bổ sung xác nhận sự đột biến sẽ là sự phục hồi từ ranh giới dưới của kênh tăng giá. Một đột phá bên dưới ranh giới dưới của Đám mây sẽ vô hiệu hóa kịch bản này, với mức giá đảm bảo dưới 0,6045, cho thấy mức giảm xuống 0,5955. Ngược lại, sự gia tăng có thể được xác nhận bằng việc phá vỡ ranh giới trên của kênh điều chỉnh giảm giá, với mức giá đảm bảo trên 0,6155.

Đồ thị

USD/CAD, “Đô la Mỹ so với Đô la Canada”

USDCAD đang di chuyển ra khỏi ranh giới trên của kênh tăng giá và phía trên Đám mây Ichimoku, cho thấy xu hướng tăng tiềm năng. Dự kiến ​​đường Kijun-Sen sẽ kiểm tra ở mức 1,3640, sau đó là mức tăng lên 1,3830. Một tín hiệu bổ sung xác nhận sự đột biến sẽ là sự phục hồi từ ranh giới dưới của kênh tăng giá. Kịch bản có thể bị phủ nhận bởi sự đột phá xuống dưới ranh giới dưới của Đám mây, với mức giá đảm bảo dưới 1,3595, cho thấy mức giảm xuống 1,3505. Ngược lại, sự gia tăng có thể được xác nhận bằng việc phá vỡ ranh giới trên của kênh giảm giá, với mức giá đảm bảo trên 1,3745.

Đồ thị
💡
- Tham gia cộng đồng ZALO Giao Lộ Đầu Tư để trao đổi học hỏi kinh nghiệm chiến lược đầu tư hàng ngày

- Tham khảo kế hoạch giao dịch VÀNG - TIỀN TỆ mới nhất hàng ngày tại TELEGRAM: Giao Lộ Đầu Tư

RoboForex Team