Phân tích đám mây Ichimoku: EUR/USD, USD/JPY, NZD/USD

EURUSD đang kiểm tra ranh giới dưới của kênh giảm giá. Cặp tiền này đang di chuyển bên dưới Đám mây Ichimoku, điều này cho thấy xu hướng giảm.

Phân tích đám mây Ichimoku EURUSD, USDJPY, NZDUSD
Phân tích đám mây Ichimoku EURUSD, USDJPY, NZDUSD
💡
- Tham gia cộng đồng ZALO Giao Lộ Đầu Tư để trao đổi học hỏi kinh nghiệm chiến lược đầu tư hàng ngày

- Tham khảo kế hoạch giao dịch VÀNG - TIỀN TỆ mới nhất hàng ngày tại TELEGRAM: Giao Lộ Đầu Tư

EUR/USD, "Euro so với đô la Mỹ"

EURUSD đang kiểm tra ranh giới dưới của kênh giảm giá. Cặp tiền này đang di chuyển bên dưới Đám mây Ichimoku, điều này cho thấy xu hướng giảm. Dự kiến ​​đường Tenkan-Sen sẽ kiểm tra ở mức 1,0635, sau đó là mức giảm xuống 1,0510. Một tín hiệu bổ sung xác nhận sự suy giảm có thể là sự phục hồi từ ranh giới trên của kênh giảm giá. Kịch bản có thể bị hủy bằng cách phá vỡ ranh giới trên của Đám mây, với mức giá đảm bảo trên 1,0755, cho thấy mức tăng trưởng tiếp theo lên 1,0945.

Đồ thị

USD/JPY, "Đô la Mỹ so với Yên Nhật"

USDJPY đang phục hồi từ các đường tín hiệu của chỉ báo. Cặp tiền này đang vượt lên trên Đám mây Ichimoku, điều này cho thấy xu hướng tăng. Dự kiến ​​​​sẽ kiểm tra đường Tenkan-Sen ở mức 154,15, sau đó là tăng lên 155,65. Một tín hiệu bổ sung xác nhận mức tăng có thể là sự phục hồi từ ranh giới dưới của kênh tăng giá. Kịch bản có thể bị hủy bằng cách đột phá ranh giới dưới của Đám mây, với mức giá đảm bảo dưới 152,65, điều này sẽ cho thấy mức giảm tiếp theo xuống 151,75.

Đồ thị

NZD/USD, “Đô la New Zealand so với đô la Mỹ”

NZDUSD đã có được chỗ đứng dưới mức hỗ trợ. Cặp tiền này đang di chuyển bên dưới Đám mây Ichimoku, điều này cho thấy xu hướng giảm. Dự kiến ​​sẽ kiểm tra đường Tenkan-Sen ở mức 0,5905, sau đó là giảm xuống 0,5810. Một tín hiệu bổ sung xác nhận sự suy giảm có thể là sự phục hồi từ ranh giới trên của kênh giảm giá. Kịch bản có thể bị hủy bằng cách phá vỡ ranh giới trên của Đám mây, với giá tìm được chỗ đứng trên 0,6020, điều này sẽ báo hiệu sự tăng trưởng hơn nữa lên 0,6115.

Đồ thị
💡
- Tham gia cộng đồng ZALO Giao Lộ Đầu Tư để trao đổi học hỏi kinh nghiệm chiến lược đầu tư hàng ngày

- Tham khảo kế hoạch giao dịch VÀNG - TIỀN TỆ mới nhất hàng ngày tại TELEGRAM: Giao Lộ Đầu Tư

RoboForex Team