Phân tích đám mây Ichimoku: GBP/USD, USD/CAD, AUD/USD

GBPUSD đang điều chỉnh sau khi phá vỡ ranh giới trên của kênh điều chỉnh giảm dần. Cặp tiền này đang vượt lên trên Đám mây Ichimoku

Phân tích đám mây Ichimoku: GBP/USD, USD/CAD, AUD/USD
Phân tích đám mây Ichimoku: GBP/USD, USD/CAD, AUD/USD

GBP/USD, “Bảng Anh so với Đô la Mỹ”

GBPUSD đang điều chỉnh sau khi phá vỡ ranh giới trên của kênh điều chỉnh giảm dần. Cặp tiền này đang vượt lên trên Đám mây Ichimoku, điều này cho thấy xu hướng tăng. Dự kiến ​​sẽ kiểm tra ranh giới dưới của Đám mây ở mức 1,2525, sau đó là mức tăng lên 1,2695. Một tín hiệu bổ sung xác nhận sự gia tăng sẽ là sự phục hồi từ ranh giới dưới của kênh tăng giá. Kịch bản có thể bị hủy bằng cách phá vỡ ranh giới dưới của Đám mây, với mức giá đảm bảo dưới 1,2485, cho thấy mức giảm tiếp theo xuống 1,2395.

Đồ thị
💡
- Tham gia cộng đồng ZALO Giao Lộ Đầu Tư để trao đổi học hỏi kinh nghiệm chiến lược đầu tư hàng ngày

- Tham khảo kế hoạch giao dịch VÀNG - TIỀN TỆ mới nhất hàng ngày tại TELEGRAM: Giao Lộ Đầu Tư

GBP/USD, “Bảng Anh so với Đô la Mỹ”

GBPUSD đang điều chỉnh sau khi phá vỡ ranh giới trên của kênh điều chỉnh giảm dần. Cặp tiền này đang vượt lên trên Đám mây Ichimoku, điều này cho thấy xu hướng tăng. Dự kiến ​​sẽ kiểm tra ranh giới dưới của Đám mây ở mức 1,2525, sau đó là mức tăng lên 1,2695. Một tín hiệu bổ sung xác nhận sự gia tăng sẽ là sự phục hồi từ ranh giới dưới của kênh tăng giá. Kịch bản có thể bị hủy bằng cách phá vỡ ranh giới dưới của Đám mây, với mức giá đảm bảo dưới 1,2485, cho thấy mức giảm tiếp theo xuống 1,2395.

Đồ thị

AUD/USD, "Đô la Úc so với đô la Mỹ"

AUDUSD đang giảm sau khi phục hồi từ ranh giới trên của kênh giảm dần. Cặp tiền này đang vượt lên trên Đám mây Ichimoku, điều này cho thấy xu hướng tăng. Dự kiến ​​sẽ kiểm tra ranh giới trên của Đám mây ở mức 0,6575, sau đó là mức tăng lên 0,6730. Một tín hiệu bổ sung xác nhận sự gia tăng sẽ là sự phục hồi từ ranh giới dưới của kênh tăng dần. Kịch bản có thể bị hủy bằng cách phá vỡ ranh giới phía dưới của Đám mây, với mức giá đảm bảo dưới 0,6525, điều này sẽ cho thấy mức giảm tiếp theo xuống 0,6435. Trong khi đó, sự gia tăng có thể được xác nhận bằng việc phá vỡ ranh giới trên của kênh giảm giá, với việc giá tìm được chỗ đứng trên mức 0,6650.

Đồ thị
💡
- Tham gia cộng đồng ZALO Giao Lộ Đầu Tư để trao đổi học hỏi kinh nghiệm chiến lược đầu tư hàng ngày

- Tham khảo kế hoạch giao dịch VÀNG - TIỀN TỆ mới nhất hàng ngày tại TELEGRAM: Giao Lộ Đầu Tư

RoboForex Team