Phân tích đám mây Ichimoku: GBP/USD, XAU/USD, AUD/USD

GBP/USD đang giảm sau khi bật ra khỏi ranh giới trên của kênh tăng giá. Cặp tiền này đang di chuyển trong Đám mây Ichimoku, cho thấy xu hướng đi ngang.

Phân tích đám mây Ichimoku: GBP/USD, XAU/USD, AUD/USD
Phân tích đám mây Ichimoku GBPUSD, XAUUSD, AUDUSD

GBP/USD, “Bảng Anh so với Đô la Mỹ”

GBP/USD đang giảm sau khi bật ra khỏi ranh giới trên của kênh tăng giá. Cặp tiền này đang di chuyển trong Đám mây Ichimoku, cho thấy xu hướng đi ngang. Dự kiến ​​sẽ kiểm tra ranh giới trên của Đám mây ở mức 1,2700, sau đó là mức giảm xuống 1,2525. Sự phục hồi từ ranh giới trên của kênh giảm giá sẽ là một tín hiệu khác xác nhận sự suy giảm. Kịch bản có thể bị vô hiệu do sự phá vỡ ranh giới trên của Đám mây, với mức giá đảm bảo trên mức 1,2735, cho thấy mức tăng tiếp theo lên mức 1,2825. Việc xác nhận sự sụt giảm của báo giá sẽ là sự phá vỡ ranh giới dưới của kênh tăng giá và sự củng cố của chúng dưới mức 1,2625.

GBPUSD

XAU/USD, “Vàng so với đô la Mỹ”

Vàng đã ổn định bên dưới ranh giới dưới của mô hình “Cờ” giảm giá. Cặp tiền này đang di chuyển bên dưới Đám mây Ichimoku, cho thấy xu hướng giảm. Dự kiến ​​đường Tenkan-Sen sẽ kiểm tra ở mức 2335, sau đó là mức giảm xuống 2265. Sự phục hồi từ kênh giảm giá phía trên sẽ xác nhận sự suy giảm. Kịch bản có thể bị vô hiệu do sự phá vỡ ranh giới trên của Đám mây, với mức giá đảm bảo trên 2395, cho thấy mức tăng trưởng tiếp theo lên 2445.

XAUUSD

AUD/USD, “Đô la Úc so với Đô la Mỹ”

AUD/USD đang kiểm tra đường “Đường cổ” của mô hình đảo chiều “Đầu và Vai”. Cặp tiền này đang di chuyển bên dưới Đám mây Ichimoku, cho thấy xu hướng giảm. Dự kiến ​​sẽ kiểm tra đường Tenkan-Sen ở mức 0,6605, sau đó là giảm xuống 0,6460. Sự phục hồi từ ranh giới trên của kênh giảm giá sẽ là một tín hiệu khác xác nhận sự suy giảm. Kịch bản có thể bị vô hiệu do sự phá vỡ ranh giới trên của Đám mây chỉ báo, với mức giá đảm bảo trên 0,6665, cho thấy mức tăng tiếp theo lên 0,6755.

AUDUSD
💡
- Tham gia cộng đồng ZALO Giao Lộ Đầu Tư để trao đổi học hỏi kinh nghiệm chiến lược đầu tư hàng ngày

- Tham khảo kế hoạch giao dịch VÀNG - TIỀN TỆ mới nhất hàng ngày tại TELEGRAM: Giao Lộ Đầu Tư

RoboForex Team

Đọc thêm