Phân tích đám mây Ichimoku: USD/CAD, AUD/USD, USD/CHF

USD/CAD đang phục hồi từ các đường tín hiệu của chỉ báo. Công cụ này đang vượt lên trên Đám mây Ichimoku, điều này cho thấy xu hướng tăng. Dự kiến ​​đường Kijun-Sen sẽ kiểm tra ở mức 1.3805

Phân tích đám mây Ichimoku: USD/CAD, AUD/USD, USD/CHF
Phân tích đám mây Ichimoku: USD/CAD, AUD/USD, USD/CHF
💡
- Tham gia cộng đồng ZALO Giao Lộ Đầu Tư để trao đổi học hỏi kinh nghiệm chiến lược đầu tư hàng ngày

- Tham khảo kế hoạch giao dịch VÀNG - TIỀN TỆ mới nhất hàng ngày tại TELEGRAM: Giao Lộ Đầu Tư

USD/CAD, “Đô la Mỹ so với Đô la Canada”

USD/CAD đang phục hồi từ các đường tín hiệu của chỉ báo. Công cụ này đang vượt lên trên Đám mây Ichimoku, điều này cho thấy xu hướng tăng. Dự kiến ​​đường Kijun-Sen sẽ kiểm tra ở mức 1.3805, sau đó là mức tăng lên 1.3930. Một tín hiệu bổ sung xác nhận sự gia tăng sẽ là sự phục hồi từ ranh giới dưới của kênh tăng giá. Kịch bản có thể bị hủy bỏ do phá vỡ ranh giới phía dưới của Đám mây với mức giá đảm bảo dưới 1,3725, điều này có nghĩa là giá sẽ tiếp tục giảm xuống mức 1,3635.

USDCAD

AUD/USD, “Đô la Úc so với Đô la Mỹ”

AUD/USD đang điều chỉnh sau khi phục hồi từ mức hỗ trợ. Công cụ đang di chuyển bên dưới Đám mây Ichimoku, điều này cho thấy xu hướng giảm. Dự kiến ​​sẽ kiểm tra ranh giới dưới của Đám mây ở mức 0,6425, sau đó là mức giảm xuống 0,6295. Một tín hiệu bổ sung xác nhận sự suy giảm sẽ là sự phục hồi từ ranh giới trên của kênh giảm giá. Kịch bản có thể bị hủy bằng cách phá vỡ ranh giới trên của Đám mây với mức giá đảm bảo trên 0,6475, điều này có nghĩa là sẽ tăng thêm lên 0,6565. Trong khi đó, sự suy giảm có thể được xác nhận bằng việc phá vỡ ranh giới dưới của kênh tăng dần với báo giá đảm bảo dưới mức 0,6385.

AUDUSD

USD/CHF, “Đô la Mỹ so với Franc Thụy Sĩ”

USD/CHF đang giảm trong mô hình Tam giác. Công cụ này đang vượt lên trên Đám mây Ichimoku, điều này cho thấy xu hướng tăng. Dự kiến ​​sẽ kiểm tra đường Kijun-Sen ở mức 0,9110, sau đó là mức tăng lên 0,9245. Một tín hiệu bổ sung xác nhận sự gia tăng sẽ là sự phục hồi từ ranh giới phía dưới của mô hình Tam giác. Kịch bản có thể bị hủy bằng cách phá vỡ ranh giới phía dưới của Đám mây với mức giá đảm bảo dưới 0,9035, điều này có nghĩa là giá sẽ tiếp tục giảm xuống 0,8945. Trong khi đó, sự tăng trưởng có thể được xác nhận bằng việc phá vỡ ranh giới trên của mô hình Tam giác với các báo giá đảm bảo trên mức 0,9160.

USDCHF
💡
- Tham gia cộng đồng ZALO Giao Lộ Đầu Tư để trao đổi học hỏi kinh nghiệm chiến lược đầu tư hàng ngày

- Tham khảo kế hoạch giao dịch VÀNG - TIỀN TỆ mới nhất hàng ngày tại TELEGRAM: Giao Lộ Đầu Tư

RoboForex Team