Phân tích sóng Elliott EUR/JPY: Cách tận dụng làn sóng tăng giá

Trên đây là biểu đồ hàng tuần mà chúng tôi đã chia sẻ với các thành viên vào ngày 25/04/2024, minh họa chuỗi tăng giá dài hạn trên EURJPY.

Phân tích sóng Elliott EUR/JPY: Cách tận dụng làn sóng tăng giá
Phân tích sóng Elliott EUR/JPY: Cách tận dụng làn sóng tăng giá

Phân tích sóng Elliott EUR/JPY – Cập nhật biểu đồ hàng tuần ngày 25 tháng 4

Trên đây là biểu đồ hàng tuần mà chúng tôi đã chia sẻ với các thành viên vào ngày 25/04/2024, minh họa chuỗi tăng giá dài hạn trên EURJPY. Biểu đồ mô tả mô hình sóng xung cấp siêu chu kỳ bắt đầu vào tháng 6 năm 2016, sau khi kết thúc của sóng cấp siêu chu kỳ lớn ((II)). Do đó, chúng ta thấy mình đang ở trong sóng ((III)) của cấp siêu chu kỳ, với vị trí hiện tại nằm trong sóng (III) của cấp siêu chu kỳ. Nhìn xa hơn, chúng ta hiện đang ở sóng III của (III) của ((III)). Dựa trên phân tích này , xu hướng dài hạn ủng hộ mạnh mẽ xu hướng tăng giá.

EURJPY
💡
- Tham gia cộng đồng ZALO Giao Lộ Đầu Tư để trao đổi học hỏi kinh nghiệm chiến lược đầu tư hàng ngày

- Tham khảo kế hoạch giao dịch VÀNG - TIỀN TỆ mới nhất hàng ngày tại TELEGRAM: Giao Lộ Đầu Tư

Phân tích sóng Elliott EUR/JPY – cập nhật biểu đồ hàng ngày ngày 25 tháng 4

Bây giờ, hãy xem xét biểu đồ hàng ngày của EURJPY vào cuối ngày giao dịch ngày 25/04/2024. Biểu đồ trên minh họa các sóng phụ của sóng III. Sóng II của (III) đã kết thúc ở mức thấp vào tháng 8 năm 2022 và hiện chúng ta đang ở III của (III). Ngoài ra, sóng III nằm trong sóng thứ 5 - sóng ((5)) của sóng III. Tuy nhiên, sóng ((5)) có thể còn nhiều chỗ để tăng lên trước khi hoàn thành, hiện đang tiến triển ở sóng (1) của ((5)), bắt đầu vào tháng 12 năm 2023. Do đó, trong suốt năm 2024 cho đến nay, chúng tôi vẫn duy trì xu hướng tăng giá lập trường về EURJPY. Trong sóng (1) của ((5)), chúng tôi đã tìm kiếm cơ hội mua các pullback trong 3, 7 hoặc 11 dao động, chẳng hạn như thiết lập sau được chia sẻ với các thành viên vào ngày 13/04/2024.

EURJPY

Phân tích sóng Elliott EUR/JPY – Cập nhật bốn giờ ngày 13 tháng 4

Vào ngày 13/04/2024, chúng tôi đã chia sẻ biểu đồ H4 ở trên với các thành viên nhóm 1. Chúng tôi kỳ vọng sóng 4 của (1) sẽ kết thúc trong khoảng 162.397-160.685 trước khi bắt đầu di chuyển lên trên để kết thúc sóng 5 của (1) theo mô hình đường chéo. Đúng như dự đoán, hành động giá phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi. Cuộc biểu tình mà chúng tôi dự đoán đã bắt đầu ngay tại giới hạn trên của vùng cực trị, chạm chính xác 162,24.

EURJPY

Phân tích sóng Elliott EUR/JPY – cập nhật bốn giờ ngày 26 tháng 4

Biểu đồ H4 tiếp theo ở trên, được chia sẻ với các thành viên vào ngày 25/04/2024, cho thấy sự tăng giá của EURJPY từ mức 162,24 với một xung lực. Mặc dù số lượng sóng H4 đã được điều chỉnh để phù hợp với hành động giá hiện tại nhưng kết quả vẫn nhất quán theo hướng tăng. Hiện tại, giá đang ở sóng (v) của ((iii)) của 3 trong sóng (1). Với các chuỗi tăng giá dài hạn, trung hạn và ngắn hạn vẫn còn nguyên, tiềm năng tăng giá vẫn còn đáng kể. Trong tương lai, chiến lược của chúng tôi vẫn không thay đổi. Mặc dù bỏ qua việc bán, chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm cơ hội DÀI trong các đợt thoái lui kết thúc trong vùng cực đoan. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cập nhật hàng ngày, chia sẻ biểu đồ từ 1 giờ đến 1 tuần với các thành viên của chúng tôi về cặp này và 77 công cụ khác mà chúng tôi quan tâm. Ngoài ra, chúng tôi sẽ giới thiệu các cơ hội giao dịch trong phòng giao dịch trực tiếp của mình. Chúng tôi sẵn sàng 24/5 để trả lời các câu hỏi từ thứ Hai đến thứ Sáu trong phòng trò chuyện của chúng tôi.

EURJPY
💡
- Tham gia cộng đồng ZALO Giao Lộ Đầu Tư để trao đổi học hỏi kinh nghiệm chiến lược đầu tư hàng ngày

- Tham khảo kế hoạch giao dịch VÀNG - TIỀN TỆ mới nhất hàng ngày tại TELEGRAM: Giao Lộ Đầu Tư

Elliott Wave Forecast Team