Phân tích và dự báo kỹ thuật ngoại hối: Chuyên ngành, cổ phiếu và hàng hóa

Cặp EURUSD tiếp tục phát triển phạm vi hợp nhất quanh mức 1,0700. Dự kiến ​​sẽ có một liên kết tăng trưởng tới mức 1.0717.

Phân tích và dự báo kỹ thuật ngoại hối: Chuyên ngành, cổ phiếu và hàng hóa
Phân tích và dự báo kỹ thuật ngoại hối: Chuyên ngành, cổ phiếu và hàng hóa
💡
- Tham gia cộng đồng ZALO Giao Lộ Đầu Tư để trao đổi học hỏi kinh nghiệm chiến lược đầu tư hàng ngày

- Tham khảo kế hoạch giao dịch VÀNG - TIỀN TỆ mới nhất hàng ngày tại TELEGRAM: Giao Lộ Đầu Tư

EUR/USD, “Euro so với đô la Mỹ”

Cặp EURUSD tiếp tục phát triển phạm vi hợp nhất quanh mức 1,0700. Dự kiến ​​sẽ có một liên kết tăng trưởng tới mức 1.0717. Tiếp theo, không loại trừ liên kết từ chối nhắm mục tiêu 1,0700 (thử nghiệm từ phía trên). Sau đó, báo giá có thể tăng lên mức 1,0722, từ mức đó mức điều chỉnh có thể kéo dài đến 1,0733. Sau khi quá trình điều chỉnh kết thúc, dự kiến ​​sẽ có một làn sóng suy giảm mới nhắm mục tiêu 1,0585, đây là mục tiêu cục bộ.

Đồ thị

GBP/USD, “Bảng Anh so với Đô la Mỹ”

Cặp GBPUSD đã hình thành mức hỗ trợ ở mức 1,2422. Hôm nay thị trường tiếp tục phát triển sóng điều chỉnh nhắm mục tiêu 1.2487. Khi đạt đến mức này, liên kết từ chối xuống 1.2472 sẽ không bị loại trừ (thử nghiệm từ phía trên). Tiếp theo, dự kiến ​​sẽ có một cấu trúc tăng trưởng mới thành 1.2492, sau đó là sự điều chỉnh tiếp theo về mức 1.2500. Sau khi quá trình điều chỉnh kết thúc, dự kiến ​​sẽ có một làn sóng suy giảm mới nhắm mục tiêu 1,2200.

Đồ thị

USD/JPY, “Đô la Mỹ so với Yên Nhật”

Cặp USDJPY đã hình thành mức hỗ trợ tại 155,20. Hôm nay thị trường xác nhận sự phát triển của làn sóng tăng trưởng nhắm mục tiêu 155,66. Khi đạt đến mức này, liên kết từ chối đến 155,41 sẽ không bị loại trừ (thử nghiệm từ phía trên). Tiếp theo, một làn sóng tăng trưởng có thể tiếp tục hướng tới 155,86, từ mức đó xu hướng có thể mở rộng đến 155,95. Đây là mục tiêu đầu tiên.

Đồ thị
💡
- Tham gia cộng đồng ZALO Giao Lộ Đầu Tư để trao đổi học hỏi kinh nghiệm chiến lược đầu tư hàng ngày

- Tham khảo kế hoạch giao dịch VÀNG - TIỀN TỆ mới nhất hàng ngày tại TELEGRAM: Giao Lộ Đầu Tư

USD/CHF, “Đô la Mỹ so với Franc Thụy Sĩ”

Cặp USDCHF tiếp tục phát triển phạm vi hợp nhất quanh mức 0,9140. Với việc thoát khỏi phạm vi đi lên, khả năng xảy ra sóng nhắm mục tiêu 0,9161 có thể mở ra. Với lối thoát đi xuống, liên kết giảm xuống 0,9120 không bị loại trừ (thử nghiệm từ phía trên). Tiếp theo, một làn sóng tăng trưởng mới nhắm mục tiêu 0,9195 có thể bắt đầu. Đây là mục tiêu đầu tiên của làn sóng tăng trưởng.

Đồ thị

AUD/USD, “Đô la Úc so với Đô la Mỹ”

Cặp AUDUSD đã hình thành đường hỗ trợ ở mức 0,6488 và bây giờ có thể theo sau đường liên kết tăng trưởng đến 0,6518. Tiếp theo, dự kiến ​​sẽ giảm xuống 0,6477. Mức này là mục tiêu đầu tiên của làn sóng suy giảm mới. Khi giá đạt đến mức này, liên kết điều chỉnh về phía 0,6500 có thể xuất hiện.

Đồ thị

Dầu Brent

Brent tiếp tục phát triển phạm vi hợp nhất quanh mức 87,30 mà không có bất kỳ xu hướng rõ ràng nào. Hôm nay, phạm vi có thể mở rộng đến 88,05, từ đó giá có thể giảm xuống 87,30 (thử nghiệm từ phía trên). Với việc thoát khỏi phạm vi đi lên, khả năng xảy ra sóng nhắm mục tiêu 89,30 có thể mở ra. Với một lối thoát đi xuống, không loại trừ liên kết điều chỉnh tới 86,20. Tiếp theo, có thể tăng lên 89,30, từ mức đó xu hướng có thể tiếp tục hướng tới 92,00. Đây là mục tiêu cục bộ

Đồ thị

XAU/USD, “Vàng so với đô la Mỹ”

Vàng tiếp tục phát triển phạm vi hợp nhất quanh mức 2305,00. Một liên kết tăng trưởng nhắm mục tiêu 2339.00 có thể theo sau (thử nghiệm từ bên dưới). Tiếp theo, dự kiến ​​sẽ có một làn sóng suy giảm mới tới 2275,00, từ mức đó xu hướng có thể mở rộng đến 2200,00, đây là mục tiêu cục bộ.

Đồ thị

S&P 500

Chỉ số chứng khoán đã hình thành sóng điều chỉnh nhắm mục tiêu 5092,2. Liên kết từ chối nhắm mục tiêu 4955.0 có thể hình thành. Khi đạt đến mức này, liên kết tăng trưởng tới 5025.0 sẽ không bị loại trừ (thử nghiệm từ bên dưới). Tiếp theo, sự suy giảm về phía 4877,0 có thể hình thành, từ mức đó xu hướng có thể mở rộng đến 4811,0. Đây là mục tiêu đầu tiên của sóng suy giảm.

Đồ thị
💡
- Tham gia cộng đồng ZALO Giao Lộ Đầu Tư để trao đổi học hỏi kinh nghiệm chiến lược đầu tư hàng ngày

- Tham khảo kế hoạch giao dịch VÀNG - TIỀN TỆ mới nhất hàng ngày tại TELEGRAM: Giao Lộ Đầu Tư

RoboForex Team