Phân tích và dự báo kỹ thuật ngoại hối: Chuyên ngành, cổ phiếu và hàng hóa

Cặp USD/JPY hiện đang trong giai đoạn hợp nhất quanh mức 155,60 mà không có xu hướng mạnh mẽ nào. Phạm vi có thể mở rộng đến 156.11. Với một đột phá đi xuống

Phân tích và dự báo kỹ thuật ngoại hối Chuyên ngành, cổ phiếu và hàng hóa
Phân tích và dự báo kỹ thuật ngoại hối Chuyên ngành, cổ phiếu và hàng hóa

EUR/USD, “Euro so với đô la Mỹ”

Cặp EUR/USD đang hình thành phạm vi hợp nhất quanh mức 1,0760, với phạm vi có thể mở rộng lên 1,0795. Với một đột phá đi xuống, một làn sóng suy giảm mới có thể bắt đầu, nhắm mục tiêu 1,0684 và có khả năng tiếp tục hướng tới mục tiêu cục bộ là 1,0580.

EURUSD

GBP/USD, “Bảng Anh so với Đô la Mỹ”

Cặp GBP/USD đang hình thành phạm vi hợp nhất quanh mức 1,2505, với phạm vi có thể mở rộng lên 1,2565. Với một đột phá đi xuống, một làn sóng suy giảm mới có thể bắt đầu, nhắm mục tiêu 1,2444 và có khả năng tiếp tục hướng tới mục tiêu cục bộ là 1,2350.

GBPUSD
💡
- Tham gia cộng đồng ZALO Giao Lộ Đầu Tư để trao đổi học hỏi kinh nghiệm chiến lược đầu tư hàng ngày

- Tham khảo kế hoạch giao dịch VÀNG - TIỀN TỆ mới nhất hàng ngày tại TELEGRAM: Giao Lộ Đầu Tư

USD/JPY, “Đô la Mỹ so với Yên Nhật”

Cặp USD/JPY hiện đang trong giai đoạn hợp nhất quanh mức 155,60 mà không có xu hướng mạnh mẽ nào. Phạm vi có thể mở rộng đến 156.11. Với một đột phá đi xuống, một làn sóng suy giảm mới có thể bắt đầu, nhắm tới mức 154,00 và có khả năng tiếp tục đến mức 151,40, đại diện cho mục tiêu đầu tiên của làn sóng suy giảm tiếp theo.

USDJPY

USD/CHF, “Đô la Mỹ so với Franc Thụy Sĩ”

Cặp USD/CHF đang hình thành phạm vi hợp nhất quanh mức 0,9070, với phạm vi có thể mở rộng lên 0,9040. Sau khi giá đạt đến mức này, một làn sóng tăng trưởng mới có thể bắt đầu, nhắm mục tiêu 0,9130 và có khả năng tiếp tục đến mục tiêu cục bộ là 0,9220.

USDCHF

AUD/USD, “Đô la Úc so với Đô la Mỹ”

Cặp AUD/USD hiện đang trong giai đoạn hợp nhất quanh mức 0,6589. Phạm vi có thể mở rộng đến 0,6624. Với một đột phá đi xuống, một làn sóng suy giảm mới có thể bắt đầu, nhắm tới mức 0,6525 và có khả năng tiếp tục đạt mục tiêu cục bộ là 0,6400.

AUDUSD

Dầu Brent

Brent đã hoàn thành xung tăng trưởng, đạt 84,24. Hôm nay, một sự điều chỉnh nhằm tới mức 82,00 là có thể xảy ra. Sau khi quá trình điều chỉnh hoàn tất, một làn sóng tăng trưởng mới có thể phát triển, nhắm mục tiêu 85,55 và có khả năng tiếp tục đến 86,06. Đây là mục tiêu cục bộ của làn sóng tăng trưởng.

Dầu Brent

XAU/USD, “Vàng so với đô la Mỹ”

Vàng đã thoát khỏi phạm vi hợp nhất đi lên và hình thành liên kết tăng trưởng hướng tới 2378,55. Hôm nay, một làn sóng suy giảm có thể bắt đầu, hướng tới mức 2344,82. Khi giá chạm mức này, giai đoạn điều chỉnh nhắm mục tiêu 2364,64 sẽ không bị loại trừ. Tiếp theo, một làn sóng suy giảm mới có thể phát triển, nhắm tới mục tiêu cục bộ là 2275,95. Sau đó, giá có thể tăng lên 2311.11 (kiểm tra từ bên dưới) và sau đó giảm xuống 2241.11. Đây là mục tiêu đầu tiên của đợt suy giảm tiếp theo.

XAUUSD

S&P 500

Chỉ số chứng khoán hiện đang trong giai đoạn hợp nhất quanh mức 5205,0. Phạm vi có thể mở rộng đến 5246,5. Với một đột phá đi xuống, một làn sóng suy giảm mới có thể bắt đầu, nhắm tới mức 5125,0 và có khả năng tiếp tục đến mức 5081,0, đại diện cho mục tiêu đầu tiên của làn sóng suy giảm tiếp theo.

S&P
💡
- Tham gia cộng đồng ZALO Giao Lộ Đầu Tư để trao đổi học hỏi kinh nghiệm chiến lược đầu tư hàng ngày

- Tham khảo kế hoạch giao dịch VÀNG - TIỀN TỆ mới nhất hàng ngày tại TELEGRAM: Giao Lộ Đầu Tư

RoboForex Team