PTKT và PTCB cặp NZDUSD ngày 17/4/2024

Phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật trung hạn cặp NZDUSD khung H1. Kế hoạch giao dịch từ 2 ngày cho tới 1 tuần !

PTKT và PTCB cặp NZDUSD ngày 17/4/2024

1.Phân tích cơ bản

-USD : Đến giờ chúng ta có thể quên việc cắt giảm lãi suất vào tháng 6 đi, tất cả số liệu kinh tế đều tốt lên và mức độ lạm phát ấm lên từ từ, tuy không nhanh nhưng có thể thấy đc FED hoàn toàn bất lực trước điều này, có lẽ không thể chống lạm phát mà không có kèm suy thoái => USD up

-NZD : Không như Mỹ, nền kinh tế của NZD không hề có dấu hiệu tăng trưởng khi mà GDP tăng trưởng âm và NZD có khá nhiều lý do để buộc phải nới lỏng chính sách tiền tệ vào tháng 6 => NZD down

2. Phân tích kỹ thuật

Cấu trúc giảm bền bỉ hơn và có những dấu hiệp điều chỉnh tăng tiếp cận các vùng giá nhạy cảm. chúng ta sẽ có 2 kế hoạch giao dịch hợp lý tại 2 vùng entry 0.59630 và 0.59319

💡
- Giao Lộ đầu Tư : Bất kể thị trường biến động ra sao, cộng đồng này vẫn sẽ là nơi giúp các bạn đạt được tư do tài chính sớm nhất có thể.
- Tham gia cộng đồng ZALO: TẠI ĐÂY
- Tham khảo tín hiệu giao dịch trên TELEGRAM: TẠI ĐÂY