Suzuki của Nhật Bản cho biết sẽ xem xét tính hiệu quả của việc can thiệp

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Shunichi Suzuki hôm thứ Sáu cho biết ông sẽ có hành động chống lại sự biến động tiền tệ quá mức khi cần thiết và sẽ xem xét tính hiệu quả của việc can thiệp.

Suzuki của Nhật Bản cho biết sẽ xem xét tính hiệu quả của việc can thiệp
Suzuki của Nhật Bản cho biết sẽ xem xét tính hiệu quả của việc can thiệp

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Shunichi Suzuki hôm thứ Sáu cho biết ông sẽ có hành động chống lại sự biến động tiền tệ quá mức khi cần thiết và sẽ xem xét tính hiệu quả của việc can thiệp.

Trích dẫn chính

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì niềm tin của thị trường vào tài chính công.

Dự trữ ngoại hối của Nhật Bản giảm vào cuối tháng 5 một phần phản ánh sự can thiệp ngoại hối.

Hạn chế sử dụng can thiệp FX.

Để giải quyết sự biến động tiền tệ quá mức khi cần thiết.

Không được bình luận về các quỹ can thiệp.

Đề xuất hạn chế hoàn thuế trong năm nay.

Xem xét hiệu quả can thiệp.

Không có giới hạn quỹ cho sự can thiệp FX.

Thị trường quyết định FX, phản ánh cơ bản.

Phản ứng của thị trường

Tại thời điểm viết bài, USD/JPY đang giao dịch cao hơn 0,12% trong ngày để giao dịch ở mức 155,80.

💡
- Tham gia cộng đồng ZALO Giao Lộ Đầu Tư để trao đổi học hỏi kinh nghiệm chiến lược đầu tư hàng ngày

- Tham khảo kế hoạch giao dịch VÀNG - TIỀN TỆ mới nhất hàng ngày tại TELEGRAM: Giao Lộ Đầu Tư

- Tham gia cộng đồng TELEGRAM Giao Lộ Đầu Tư để trao đổi học hỏi kinh nghiệm chiến lược đầu tư hàng ngày

Lallalit Srijandorn