Tăng trưởng GDP của Mỹ trong Quý 1 được điều chỉnh cao hơn lên 1,4% như dự kiến

Cục Phân tích Kinh tế Hoa Kỳ hôm thứ Năm công bố rằng họ đã điều chỉnh mức tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế hàng năm trong quý đầu tiên lên 1,4% từ mức 1,3% trong ước tính trước đó.

Tăng trưởng GDP của Mỹ trong Quý 1 được điều chỉnh cao hơn lên 1,4% như dự kiến
Tăng trưởng GDP của Mỹ trong Quý 1 được điều chỉnh cao hơn lên 1,4% như dự kiến
  • Tăng trưởng GDP của Mỹ trong quý đầu tiên đã được điều chỉnh cao hơn lên 1,4%.
  • Chỉ số Đô la Mỹ vẫn nằm trong vùng âm dưới 106,00.

Cục Phân tích Kinh tế Hoa Kỳ hôm thứ Năm công bố rằng họ đã điều chỉnh mức tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế hàng năm trong quý đầu tiên lên 1,4% từ mức 1,3% trong ước tính trước đó. Bản sửa đổi này phù hợp với kỳ vọng của thị trường.

BEA giải thích trong thông cáo báo chí: “Sự gia tăng GDP thực chủ yếu phản ánh sự gia tăng trong chi tiêu tiêu dùng, đầu tư cố định cho khu dân cư, đầu tư cố định cho khu phi dân cư và chi tiêu của chính quyền tiểu bang và địa phương được bù đắp một phần bởi sự sụt giảm trong đầu tư hàng tồn kho tư nhân. Nhập khẩu tăng” .

Phản ứng của thị trường trước dữ liệu GDP của Mỹ

Đồng đô la Mỹ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nhu cầu bất chấp sự điều chỉnh tích cực đối với dữ liệu GDP quý 1. Tại thời điểm báo chí, chỉ số USD đã giảm 0,2% trong ngày ở mức 105,85.

💡
- Tham gia cộng đồng ZALO Giao Lộ Đầu Tư để trao đổi học hỏi kinh nghiệm chiến lược đầu tư hàng ngày

- Tham khảo kế hoạch giao dịch VÀNG - TIỀN TỆ mới nhất hàng ngày tại TELEGRAM: Giao Lộ Đầu Tư

Eren Sengezer