Thặng dư thương mại của Úc thu hẹp xuống còn 5.773 triệu MoM trong tháng 5 so với mức dự kiến ​​là 6.678 triệu

Theo dữ liệu thương mại nước ngoài mới nhất của Úc do Cục Thống kê Úc công bố hôm thứ năm, thặng dư thương mại của Úc thu hẹp xuống còn 5.773 triệu MoM vào tháng 5

Thặng dư thương mại của Úc thu hẹp xuống còn 5.773 triệu MoM trong tháng 5 so với mức dự kiến ​​là 6.678 triệu
Thặng dư thương mại của Úc thu hẹp xuống còn 5.773 triệu MoM trong tháng 5 so với mức dự kiến ​​là 6.678 triệu

Theo dữ liệu thương mại nước ngoài mới nhất của Úc do Cục Thống kê Úc công bố hôm thứ năm, thặng dư thương mại của Úc thu hẹp xuống còn 5.773 triệu MoM vào tháng 5 so với mức dự kiến ​​là 6.678 triệu và mức 6.548 triệu trong báo cáo trước đó.

Các chi tiết khác cho thấy Xuất khẩu hàng hóa/dịch vụ tháng 5 của Úc tăng 2,8% so với tháng trước là -2,5%. Nhập khẩu hàng hóa/dịch vụ của quốc gia này tăng 3,9% trong tháng 5 so với tháng trước là -7,2%.

Phản ứng của thị trường

Tại thời điểm báo chí đưa tin, cặp AUD/USD tăng 0,16% trong ngày và giao dịch ở mức 0,6716.

💡
- Tham gia cộng đồng ZALO Giao Lộ Đầu Tư để trao đổi học hỏi kinh nghiệm chiến lược đầu tư hàng ngày

- Tham khảo kế hoạch giao dịch VÀNG - TIỀN TỆ mới nhất hàng ngày tại TELEGRAM: Giao Lộ Đầu Tư

Lallalit Srijandorn