Tiền điện tử là một trong những rủi ro rửa tiền lớn nhất trong giai đoạn 2022-2023: Chính phủ Anh. báo cáo

Một báo cáo của cơ quan tài chính của chính phủ cho biết hôm thứ Tư, các công ty tiền điện tử

Tiền điện tử là một trong những rủi ro rửa tiền lớn nhất trong giai đoạn 2022-2023: Chính phủ Anh. báo cáo
Tiền điện tử là một trong những rủi ro rửa tiền lớn nhất trong giai đoạn 2022-2023: Chính phủ Anh. báo cáo
  • Theo báo cáo của chính phủ Anh, các công ty tiền điện tử nằm trong số các lĩnh vực có nguy cơ rửa tiền lớn nhất.
  • Gần đây, đất nước này đang cố gắng giải quyết tội phạm tiền điện tử và cảnh sát đã bố trí các cố vấn chiến thuật về tiền điện tử trên khắp đất nước.

Một báo cáo của cơ quan tài chính của chính phủ cho biết hôm thứ Tư, các công ty tiền điện tử , cùng với ngân hàng bán lẻ, ngân hàng bán buôn và quản lý tài sản, có nguy cơ bị lợi dụng để rửa tiền lớn nhất trong khoảng thời gian từ năm 2022 đến năm 2023.

Kết luận từ báo cáo đến từ đánh giá rủi ro của Cơ quan Quản lý Tài chính đối với 238 công ty. FCA là cơ quan quản lý tài chính ở Anh và đã đảm bảo các công ty tiền điện tử đăng ký với cơ quan này và tuân thủ các quy định về rửa tiền kể từ năm 2020.

Gần đây, đất nước này đang cố gắng trấn áp tội phạm liên quan đến tiền điện tử. Cảnh sát Vương quốc Anh cho biết họ đã cử các cố vấn chiến thuật tiền điện tử đóng quân trên khắp đất nước để giúp thu giữ tài sản kỹ thuật số gắn liền với tội phạm vào tháng 10 năm 2022. Vào thời điểm đó, Hội đồng Cảnh sát trưởng Quốc gia cho biết họ đã thu giữ được hàng trăm triệu tiền điện tử từ các tội phạm.

Dữ liệu từ báo cáo mới được công bố cho thấy từ năm 2022 đến năm 2023, có tương đương 52,8 nhân viên chuyên trách về tội phạm tài chính toàn thời gian chuyên giám sát chống rửa tiền tại FCA và 15,8 trong số đó tập trung vào giám sát các doanh nghiệp tiền điện tử.

Trong khi đó, các nhóm giám sát rộng hơn bên ngoài các nhóm chuyên gia tội phạm tài chính chuyên dụng đã mở 95 trường hợp liên quan đến tài sản tiền điện tử trong thời gian ghi báo cáo.

💡
- Tham gia cộng đồng ZALO Giao Lộ Đầu Tư để trao đổi học hỏi kinh nghiệm chiến lược đầu tư hàng ngày

- Tham khảo kế hoạch giao dịch VÀNG - TIỀN TỆ mới nhất hàng ngày tại TELEGRAM: Giao Lộ Đầu Tư

CoinDesk Analysis Team