Tóm tắt buổi sáng: Bảng Anh dao động trong khoảng 1,2600-1,2800

Chỉ số Dollar Index tiếp tục giao dịch trên mức 105 và có vẻ tăng giá theo hướng 106+ trong khi EURUSD hiện có thể giao dịch trong khoảng 1,0750-1,0650.

Tóm tắt buổi sáng: Bảng Anh dao động trong khoảng 1,2600-1,2800
Tóm tắt buổi sáng: Bảng Anh dao động trong khoảng 1,2600-1,2800

Chỉ số Dollar Index tiếp tục giao dịch trên mức 105 và có vẻ tăng giá theo hướng 106+ trong khi EURUSD hiện có thể giao dịch trong khoảng 1,0750-1,0650. Dollar-Yen và EURJPY tiếp tục giao dịch dưới các ngưỡng kháng cự quan trọng gần 158 và 170, cần phải phá vỡ để chuyển sang xu hướng tăng hơn nữa trong trung hạn; mặt khác có thể thấy sự sụt giảm mạnh so với mức hiện tại. Aussie & Pound lần lượt nằm trong khoảng 0,6580-0,6720 và 1,26-1,28. Chỉ có sự đột phá mang tính quyết định của cả hai bên mới có thể mang lại định hướng rõ ràng hơn trong thời gian tới. USDCNY tiếp tục giao dịch ổn định trên mức 7,25. EURINR có thể giao dịch trong khu vực 89,80-89,00 trong một thời gian. USDINR ở nước ngoài đã kiểm tra mức 83,31 và cần xem liệu hôm nay thị trường trong nước có thấy sự sụt giảm sau đó có thể tăng lên 83,50/60 hay không.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp tục giảm như dự kiến. Lợi suất có thể giảm hơn nữa để kiểm tra mức hỗ trợ của chúng và sau đó có thể tăng trở lại. Lợi suất của Đức đã giảm ngay dưới mức hỗ trợ chính của họ. Việc không bật trở lại từ đây có thể khiến bạn rơi sâu hơn. GoI 10 năm có vẻ hỗn hợp trong phạm vi rộng của nó. GoI 5 năm đã sẵn sàng gần mức hỗ trợ quan trọng. Nó phải bật lên mạnh từ đây để tránh nguy cơ rơi thêm.

Dow Jones và DAX đã tăng hơn nữa nhưng cần phải vượt qua mức 39000-39200 và 18200 để hướng tới mục tiêu tăng giá hơn nữa và giảm nguy cơ giảm giá. Nifty đã phá vỡ trên mức 23500 và có vẻ sẽ tăng lên mức 23800-24000 trong thời gian tới. Nikkei có thể tăng lên mức 39000-39300 trong khi trên 38000. Thượng Hải có vẻ dao động trên 3000.

Brent và WTI đã tăng lần lượt trên 85 USD và 80 USD, có vẻ là xu hướng tăng để hướng tới mục tiêu tăng giá hơn nữa. Vàng và Bạc có thể tăng lên mức kháng cự quan trọng trong thời gian tới. Đồng đã tăng lên 4,50 nhưng cần phải vượt qua mức 4,55-4,60 để giảm bớt áp lực giảm giá. Khí tự nhiên bật trở lại trên 2,90 trái ngược với quan điểm giảm giá của chúng tôi và hiện có khả năng tăng lên 3,0-3,1.

💡
- Tham gia cộng đồng ZALO Giao Lộ Đầu Tư để trao đổi học hỏi kinh nghiệm chiến lược đầu tư hàng ngày

- Tham khảo kế hoạch giao dịch VÀNG - TIỀN TỆ mới nhất hàng ngày tại TELEGRAM: Giao Lộ Đầu Tư

- Tham gia cộng đồng TELEGRAM Giao Lộ Đầu Tư để trao đổi học hỏi kinh nghiệm chiến lược đầu tư hàng ngày

Vikram Murarka