Tổng hợp tin tức đáng chú ý thị trường Ngoại Hối - Forex ngày 03/07/2024

Ngày nghỉ: Ngày Độc Lập (Mỹ) 07:30: Chỉ Số Quản Lý Sức Mua PMI (Nhật Bản) 15:00: Chỉ Số PMI Dịch Vụ (Khu Vực Châu Âu) 15:30: Chỉ Số Quản Lý Sức Mua PMI (Anh Quốc) 19:30: Cán Cân Mậu Dịch (Canada) 20:45: Chỉ Số PMI Dịch Vụ (Mỹ) 21:00: Chỉ Số Việc Làm Phi Sản Xuất của ISM (Mỹ) 21:30: Dự Trữ Dầu Thô

Tổng hợp tin tức đáng chú ý thị trường Ngoại Hối - Forex ngày 03/07/2024

Ngày nghỉ: Ngày Độc Lập (Mỹ)

07:30: Chỉ Số Quản Lý Sức Mua PMI (Nhật Bản)

Cuộc khảo sát được tiến hành cho các lĩnh vực: vận tải và truyền thông, trung gian tài chính, dịch vụ kinh doanh, dịch vụ cá nhân, điện toán & công nghệ thông tin, khách sạn và nhà hàng. Mỗi câu trả lời nhận được sẽ được tính trọng số theo quy mô của công ty mà bảng hỏi đề cập tới, cũng như sự đóng góp vào tổng sản lượng của ngành dịch vụ theo phân ngành mà công ty đó đang hoạt động. Điều này đảm bảo rằng những câu trả lời từ các công ty lớn hơn sẽ có tác động lớn hơn lên những chỉ số cuối cùng, so với những câu trả lời từ các công ty nhỏ.

Kết quả được trình bày theo từng câu hỏi được đưa ra, thể hiện số phần trăm đáp viên đánh giá xu hướng đang được cải thiện, đi xuống hay không có thay đổi so với tháng trước. Từ con số phần trăm này, một chỉ số được đưa ra cho biết tỷ lệ 50,0 phản ánh xu hướng không có thay đổi từ tháng trước, trên 50,0 có nghĩa là tăng lên (hay cải thiện), dưới 50,0 là giảm (đi xuống). Giá trị của chỉ số càng xa giá trị 50,0 thì tỷ lệ thay đổi càng lớn.

 • Số liệu thực tế > dự báo: được coi là mang tính tích cực, xu hướng tăng đối với đồng JPY.
 • Số liệu thực tế < dự báo: được coi là mang tính tiêu cực, xu hướng giảm đối với đồng JPY.

08:30: Chấp Thuận Xây Dựng (Úc)

Chấp Thuận Xây Dựng (cũng được biết đến với tên Giấy Phép Xây Dựng) đo lường sự thay đổi trong số lượng những bản chấp thuận xây dựng mới do chính phủ ban hành. Giấy phép xây dựng là chỉ báo quan trọng về nhu cầu thị trường nhà ở.

 • Số liệu thực tế > dự báo: được coi là mang tính tích cực, xu hướng tăng đối với đồng AUD.
 • Số liệu thực tế < dự báo: được coi là mang tính tiêu cực, xu hướng giảm đối với đồng AUD.

14:30: Chỉ Số Quản Lý Sức Mua PMI (Thụy Sỹ)

Chỉ Số Quản Lý Sức Mua (PMI) đo lường mức độ hoạt động của các giám đốc mua hàng trong ngành sản xuất. Số liệu thực tế lớn hơn 50 biểu thị sự mở rộng trong ngành; số liệu thực tế thấp hơn 50 biểu thị sự thu hẹp lại. Các nhà giao dịch dõi theo những cuộc khảo sát này một cách chặt chẽ vì các giám đốc mua hàng thường có quyền truy cập sớm tới các dữ liệu về hiệu suất hoạt động công ty của họ, đây có thể là một chỉ số hàng đầu của hiệu suất hoạt động nền kinh tế tổng thể.

 • Số liệu thực tế > dự báo: được coi là mang tính tích cực, xu hướng tăng đối với đồng CHF.
 • Số liệu thực tế < dự báo: được coi là mang tính tiêu cực, xu hướng giảm đối với đồng CHF.

15:00: Chỉ Số PMI Dịch Vụ (Khu Vực Châu Âu)

Chỉ Số Quản Lý Sức Mua (PMI) Dịch Vụ của khu vực Châu Âu đo lường mức độ hoạt động của các giám đốc mua hàng trong lĩnh vực dịch vụ.

Báo cáo dựa trên các cuộc khảo sát khoảng 600 giám đốc kinh doanh trong các công ty dịch vụ lĩnh vực tư nhân.

Dữ liệu thường được phát hành vào ngày làm việc thứ ba của mỗi tháng. Mỗi câu trả lời đều được hoạch định theo kích cỡ của công ty và đóng góp của nó tới tổng sản lượng sản xuất hoặc dịch vụ được tính cho tiểu ngành mà công ty phụ thuộc vào.

Các câu trả lời từ những công ty càng lớn thì càng có tác động tới con số chỉ số cuối cùng lớn hơn là câu trả lời từ các công ty nhỏ. Kết quả được đưa ra bởi các câu hỏi, cho thấy tỷ lệ phần trăm báo cáo của những người trả lời về sự cải thiện, sự xuống cấp hay không có gì thay đổi từ tháng trước đó. Một chỉ số được lấy ra từ những tỷ lệ phần trăm này: mức độ 50,0 báo hiệu sự không có gì thay đổi kể từ tháng trước, lớn hơn 50,0 báo hiệu sự gia tăng (hay cải thiện), dưới 50,0 là biểu thị sự suy giảm (hay thu hẹp lại).

Các nhà giao dịch dõi theo những cuộc khảo sát này một cách chặt chẽ vì các giám đốc mua hàng thường có quyền truy cập sớm tới các dữ liệu về hiệu suất hoạt động công ty của họ, đây có thể là một chỉ số hàng đầu của hiệu suất hoạt động nền kinh tế tổng thể.

 • Số liệu thực tế > dự báo: được coi là mang tính tích cực, xu hướng tăng đối với đồng EUR.
 • Số liệu thực tế < dự báo: được coi là mang tính tiêu cực, xu hướng giảm đối với đồng EUR.

15:30: Chỉ Số Quản Lý Sức Mua PMI (Anh Quốc)

Chỉ Số Dịch Vụ PMI (Quản Lý Sức Mua) đo lường mức độ hoạt động của các giám đốc mua hàng trong ngành dịch vụ. Số liệu thực tế lớn hơn 50 biểu thị sự mở rộng trong ngành; số liệu thực tế thấp hơn 50 biểu thị sự thu hẹp lại. Các nhà giao dịch dõi theo những cuộc khảo sát này một cách chặt chẽ vì các giám đốc mua hàng thường có quyền truy cập sớm tới các dữ liệu về hiệu suất hoạt động công ty của họ, đây có thể là một chỉ số hàng đầu của hiệu suất hoạt động nền kinh tế tổng thể.

 • Số liệu thực tế > dự báo: được coi là mang tính tích cực, xu hướng tăng đối với đồng GBP.
 • Số liệu thực tế < dự báo: được coi là mang tính tiêu cực, xu hướng giảm đối với đồng GBP.

19:15: Thay Đổi Việc Làm Phi Nông Nghiệp ADP (Mỹ)

Báo Cáo Nhân Dụng Quốc Gia ADP là một thước đo sự thay đổi việc làm phi nông nghiệp và tư nhân hàng tháng, dựa trên dữ liệu bảng lương của khoảng 400.000 khách hàng doanh nghiệp Mỹ. Bản phát hành, hai ngày trước dữ liệu chính phủ, là một dự báo tốt của báo cáo bảng lương phi nông nghiệp của chính phủ. Sự thay đổi trong chỉ báo này có thể rất biến động.

 • Số liệu thực tế > dự báo: được coi là mang tính tích cực, xu hướng tăng đối với đồng USD.
 • Số liệu thực tế < dự báo: được coi là mang tính tiêu cực, xu hướng giảm đối với đồng USD.
💡
- Cộng đồng giao lưu và học hỏi phương pháp quản lý vốn, xử lý lệnh âm tài khoản, phương pháp giao dịch, chiến lược đầu tư vàng, ngoại tệ ngắn - trung - dài hạn, cùng ZOOM giao dịch thực chiến tin tức phiên Mỹ hàng ngày từ thứ hai đến thứ sáu.

- Tham gia cộng đồng ZALO: TẠI ĐÂY
- Tham khảo tín hiệu giao dịch TELEGRAM: TẠI ĐÂY

19:30: Đề Nghị Tiếp Tục Trợ Cấp Thất Nghiệp (Mỹ)

Đề Nghị Tiếp Tục Trợ Cấp Thất Nghiệp (Continuing Jobless Claims) đo lường con số các cá nhân thất nghiệp, những người có đủ điều kiện để hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

 • Số liệu thực tế > dự báo: được coi là mang tính tiêu cực, xu hướng giảm đối với đồng USD.
 • Số liệu thực tế < dự báo: được coi là mang tính tích cực, xu hướng tăng đối với đồng USD.

19:30: Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu (Mỹ)

Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu (Initial Jobless Claims) đo lường số lượng các cá nhân lần đầu tiên nộp đơn xin bảo hiểm thất nghiệp trong tuần qua. Đây là dữ liệu kinh tế sớm nhất của Mỹ, nhưng tác động của nó lên thị trường khác nhau qua các tuần.

 • Số liệu thực tế > dự báo: được coi là mang tính tiêu cực, xu hướng giảm đối với đồng USD.
 • Số liệu thực tế < dự báo: được coi là mang tính tích cực, xu hướng tăng đối với đồng USD.

19:30: Cán Cân Mậu Dịch (Mỹ)

Cán Cân Thương Mại đo lường sự chênh lệch giá trị giữa hàng hóa và dịch vụ được nhập khẩu và xuất khẩu qua kỳ báo cáo. Con số dương chứng tỏ rằng có nhiều hàng hóa và dịch vụ được xuất khẩu hơn là nhập khẩu.

 • Số liệu thực tế > dự báo: được coi là mang tính tích cực, xu hướng tăng đối với đồng USD.
 • Số liệu thực tế < dự báo: được coi là mang tính tiêu cực, xu hướng giảm đối với đồng USD.

19:30: Cán Cân Mậu Dịch (Canada)

Cán Cân Thương Mại đo lường sự chênh lệch giá trị giữa hàng hóa và dịch vụ được nhập khẩu và xuất khẩu qua kỳ báo cáo. Con số dương chứng tỏ rằng có nhiều hàng hóa và dịch vụ được xuất khẩu hơn là nhập khẩu.

 • Số liệu thực tế > dự báo: được coi là mang tính tích cực, xu hướng tăng đối với đồng CAD.
 • Số liệu thực tế < dự báo: được coi là mang tính tiêu cực, xu hướng giảm đối với đồng CAD.

20:45: Chỉ Số PMI Dịch Vụ (Mỹ)

Chỉ Số Dịch Vụ PMI (Quản Lý Sức Mua) đo lường mức độ hoạt động của các giám đốc mua hàng trong ngành dịch vụ. Số liệu thực tế lớn hơn 50 biểu thị sự mở rộng trong ngành; số liệu thực tế thấp hơn 50 biểu thị sự thu hẹp lại. Các nhà giao dịch dõi theo những cuộc khảo sát này một cách chặt chẽ vì các giám đốc mua hàng thường có quyền truy cập sớm tới các dữ liệu về hiệu suất hoạt động công ty của họ, đây có thể là một chỉ số hàng đầu của hiệu suất hoạt động nền kinh tế tổng thể.

 • Số liệu thực tế > dự báo: được coi là mang tính tích cực, xu hướng tăng đối với đồng USD.
 • Số liệu thực tế < dự báo: được coi là mang tính tiêu cực, xu hướng giảm đối với đồng USD.

21:00: Đơn Hàng Nhà Máy (Mỹ)

Đơn Hàng Nhà Máy (Factory Orders) đo lường sự thay đổi tổng giá trị các đơn mua hàng mới được đặt với các nhà sản xuất. Báo cáo cũng bao gồm bản sửa đổi dữ liệu các Đơn Đặt Hàng Hóa Lâu Bền (Durable Goods Orders) được phát hành một tuần trước đó cũng như các dữ liệu mới về những đơn đặt hàng hóa không lâu bền.

 • Số liệu thực tế > dự báo: được coi là mang tính tích cực, xu hướng tăng đối với đồng USD.
 • Số liệu thực tế < dự báo: được coi là mang tính tiêu cực, xu hướng giảm đối với đồng USD.

21:00: Chỉ Số Việc Làm Phi Sản Xuất của ISM (Mỹ)

Chỉ Số Phi Sản Xuất PMI (Quản Lý Sức Mua) từ Viện Quản Lý Nguồn Cung (ISM) (cũng được biết đến như là chỉ số ISM Dịch Vụ PMI) trên báo Report on Business, một chỉ số hỗn hợp được tính toán như một chỉ báo về điều kiện kinh tế tổng thể đối với lĩnh vực phi sản xuất. NMI là một chỉ số hỗn hợp dựa trên các chỉ số khuếch tán đối với bốn loại chỉ báo có trọng lượng bằng nhau: Hoạt Động Kinh Doanh (được điều chỉnh theo thời vụ), Đơn Hàng Mới (được điều chỉnh theo thời vụ), Việc Làm (được điều chỉnh theo thời vụ) và Giao Hàng từ Nhà Cung Cấp.

Số liệu thực tế lớn hơn 50 phần trăm chứng tỏ nền kinh tế lĩnh vực phi sản xuất nhìn chung đang mở rộng; thấp hơn 50 phần trăm chứng tỏ nền kinh tế lĩnh vực phi sản xuất nhìn chung đang thu hẹp lại. Chỉ số Phi Sản Xuất ISM trên báo Report on Business dựa trên dữ liệu được biên soạn từ những câu trả lời hàng tháng của hơn 370 người được hỏi là các nhà điều hành thu mua hoặc cung ứng trong hơn 62 ngành khác nhau đại diện cho chín khu vực từ danh mục phân loại của hệ thống Phân Ngành Theo Chuẩn (Standard Industrial Classification - SIC). Tư cách hội viên của Ủy Ban Khảo Sát Kinh Doanh được đa dạng hóa bởi danh mục phân loại SIC và dựa trên sự đóng góp mỗi ngành tới Tổng Sản Phẩm Quốc Nội (GDP).

 • Số liệu thực tế > dự báo: được coi là mang tính tích cực, xu hướng tăng đối với đồng USD.
 • Số liệu thực tế < dự báo: được coi là mang tính tiêu cực, xu hướng giảm đối với đồng USD.

21:30: Dự Trữ Dầu Thô

Dự Trữ Dầu Thô của Cơ Quan Quản Lý Thông Tin Năng Lượng (EIA) đo lường sự thay đổi hàng tuần trong số thùng dầu thô thương mại được nắm giữ bởi các công ty Mỹ. Mức độ dự trữ ảnh hưởng tới giá sản phẩm dầu mỏ, điều này có thể có tác động lên lạm phát.

 • Số liệu thực tế > dự báo: được coi là mang tính tiêu cực, xu hướng giảm đối với giá dầu.
 • Số liệu thực tế < dự báo: được coi là mang tính tích cực, xu hướng tăng đối với giá dầu.
💡
- Các bài viết và nhận định thị trường của Phan Trọng: TẠI ĐÂY

🌏 Nếu thấy bài viết này hữu ích với bạn thì có thể ủng hộ Trọng bằng cách Donate phía bên dưới 👇 nhé. Xin cảm ơn!