Tổng hợp tin tức đáng chú ý thị trường Ngoại Hối - Forex ngày 06/05/2024

Ngày nghỉ: Ngày Thiếu Nhi (Nhật Bản) Ngày nghỉ: Ngày Nghỉ của Ngân Hàng (Anh Quốc) 15:00: Chỉ Số PMI Dịch Vụ (Khu Vực Châu Âu)

Tổng hợp tin tức đáng chú ý thị trường Ngoại Hối - Forex ngày 06/05/2024

Ngày nghỉ: Ngày Thiếu Nhi (Nhật Bản)

Ngày nghỉ: Ngày Nghỉ của Ngân Hàng (Anh Quốc)

💡
- Cộng đồng giao lưu và học hỏi phương pháp quản lý vốn, xử lý lệnh âm tài khoản, phương pháp giao dịch, chiến lược đầu tư vàng, ngoại tệ ngắn - trung - dài hạn, cùng ZOOM giao dịch thực chiến tin tức phiên Mỹ hàng ngày từ thứ hai đến thứ sáu.

- Tham gia cộng đồng ZALO: TẠI ĐÂY
- Tham khảo tín hiệu giao dịch trên TELEGRAM: TẠI ĐÂY

15:00: Chỉ Số PMI Dịch Vụ (Khu Vực Châu Âu)

Chỉ Số Quản Lý Sức Mua (PMI) Dịch Vụ của khu vực Châu Âu đo lường mức độ hoạt động của các giám đốc mua hàng trong lĩnh vực dịch vụ.

Báo cáo dựa trên các cuộc khảo sát khoảng 600 giám đốc kinh doanh trong các công ty dịch vụ lĩnh vực tư nhân.

Dữ liệu thường được phát hành vào ngày làm việc thứ ba của mỗi tháng. Mỗi câu trả lời đều được hoạch định theo kích cỡ của công ty và đóng góp của nó tới tổng sản lượng sản xuất hoặc dịch vụ được tính cho tiểu ngành mà công ty phụ thuộc vào.

Các câu trả lời từ những công ty càng lớn thì càng có tác động tới con số chỉ số cuối cùng lớn hơn là câu trả lời từ các công ty nhỏ. Kết quả được đưa ra bởi các câu hỏi, cho thấy tỷ lệ phần trăm báo cáo của những người trả lời về sự cải thiện, sự xuống cấp hay không có gì thay đổi từ tháng trước đó. Một chỉ số được lấy ra từ những tỷ lệ phần trăm này: mức độ 50,0 báo hiệu sự không có gì thay đổi kể từ tháng trước, lớn hơn 50,0 báo hiệu sự gia tăng (hay cải thiện), dưới 50,0 là biểu thị sự suy giảm (hay thu hẹp lại).

Các nhà giao dịch dõi theo những cuộc khảo sát này một cách chặt chẽ vì các giám đốc mua hàng thường có quyền truy cập sớm tới các dữ liệu về hiệu suất hoạt động công ty của họ, đây có thể là một chỉ số hàng đầu của hiệu suất hoạt động nền kinh tế tổng thể.

  • Số liệu thực tế > dự báo: được coi là mang tính tích cực, xu hướng tăng đối với đồng EUR.
  • Số liệu thực tế < dự báo: được coi là mang tính tiêu cực, xu hướng giảm đối với đồng EUR.
💡
Các bài viết và nhận định thị trường của Mr. Phan Trọng: TẠI ĐÂY